Tag fat i din lokale karriereambassadør

Som en del af Healths omfattende karriereudviklingspakke har fakultetsledelsen udpeget 12 karriereambassadører. Her kan du læse mere om tilbuddet, og hvordan to af ambassadørerne forholder sig til deres nye rolle.

Karriereambassadørerne tilbyder uvildig karrierevejledning og skal især give yngre forskere klarhed over de karriereveje, der findes på fakultetet. På billedet: Christian Lindholst, Cecilia Ramlau-Hansen, Ask Vest Christiansen, Lene Baad-Hansen, Kim Henningsen, Anette De Thurah, Alma Becic Pedersen, Lene Niemann Nejsum og Ludvig Muren.
Karriereambassadørerne tilbyder uvildig karrierevejledning og skal især give yngre forskere klarhed over de karriereveje, der findes på fakultetet. På billedet: Christian Lindholst, Cecilia Ramlau-Hansen, Ask Vest Christiansen, Lene Baad-Hansen, Kim Henningsen, Anette De Thurah, Alma Becic Pedersen, Lene Niemann Nejsum og Ludvig Muren. Foto: Sebastian Skousgaard, AU Health.

Healths 12 karriereambassadører er forankret lokalt på institutterne, og de har alle indgående kendskab til de respektive fagmiljøer.

Din lokale karriereambassadør står til rådighed for generel karrierevejledning og rådgivning om kompetenceudvikling. Ambassadørerne kan også henvise til tilbud fra The Kitchen og AU Career PhD & JR.

Du kan se, hvem der er karriereambassadør på dit institut på fakultetets nye karriereudviklingshjemmeside.

Her er dine karriereambassadører:

  • Institut for Klinisk Medicin: Ludvig Muren, Lene Niemann Nejsum, Alma Becic Pedersen, Anette De Thurah, Diego Vidaurre Henche

  • Institut for Biomedicin: Kim Henningsen

  • Institut for Odontologi og Oral Sundhed: Lene Baad-Hansen

  • Institut for Folkesundhed: Ask Vest Christiansen, Charlotte Delmar, Helle Terkildsen Maindal, Cecilia Ramlau-Hansen

  • Institut for Retsmedicin: Christian Lindholst

”Der er en verden af muligheder – også uden for AU”

Professor Charlotte Delmar fra Institut for Folkesundhed er en af de nyudnævnte karriereambassadører. Hun forsker i omsorg, etik og relationer og har mangeårig erfaring med ledelse og rådgivning. Hun er desuden sektionsleder for både det sygeplejefaglige og det alment medicinske felt på instituttet.

Charlotte Delmar brænder særligt for at vejlede unge forskere og understøtte deres faglige udvikling, og derfor falder det hende naturligt at påtage sig rollen som karriereambassadør.

”Lige siden jeg blev ansat på Aarhus Universitet, har jeg gjort meget ud af at understøtte de unge forskere og prøvet at hjælpe dem i den rigtige retning i forhold til, hvad de gerne ville. Jeg har været ansat både i klinikken og på universitetet og har et bredt udsyn i forhold til potentielle karriereveje,” siger hun.

Det kan være svært at være ung i forskningsverdenen, og den utryghed, som følger med en forskerkarriere på universitetet, ligger Charlotte Delmar meget på sinde.

 ”Der er ikke plads til alle i den universitære verden. Og der mener jeg, at vi som karriereambassadører kan prøve at inspirere og byde ind med alternativer, der kan være lige så gode eller måske endnu bedre for den enkelte,” siger Charlotte Delmar og fortsætter:

”Men det er også vigtigt at motivere. Jeg har selv haft dygtige ledere og vejledere, der troede på mig, helt tilbage fra da jeg var ung underviser på grunduddannelsen i sygepleje. Det, der har betydet allermest for min karriere, har været de mennesker, der har lyttet til mig og troet på mig”.

Charlotte Delmars største håb for rollen som karriereambassadør er, at hun kan viderebringe sin entusiasme og sit engagement for sygeplejefaget og vise, at der eksisterer en verden af muligheder – også uden for universitetet.

”Meget af det vi arbejder med i sygeplejen og inden for almen medicin handler om relationer. Det er der enormt stor brug for i andre sammenhænge, for eksempel inden for undervisning og ledelse, og min egen karriere har på ingen måde fulgt den lige akademiske vej,” siger hun.

”Jeg har selv prøvet at føle mig ret alene”

En anden af de nyligt udpegede karriereambassadører er Kim Henningsen fra Institut for Biomedicin. Han har arbejdet som Lab Manager og indtræder snart i en mere administrativ stilling på instituttet.

”Jeg tror, at vi som karriereambassadører kan gøre en stor forskel for trivslen hos de yngre forskere. Jeg vil gerne hjælpe med at mindske følelsen af usikkerhed omkring fremtiden, som jeg selv mærkede, da jeg var ny i universitetsverdenen,” siger Kim Henningsen.

Kim Henningsen har en anderledes faglig profil end de fleste af de øvrige karriereambassadører, der typisk er ansat som lektorer eller professorer. Det ser han som en fordel.

”Jeg håber, at jeg ved at fortælle om mine egne erfaringer kan bidrage til at skabe noget mere ro hos de unge forskere. Og give dem en form for tryghed i, at den stilling, de nu varetager, kan bringe dem mange steder hen og være et springbræt til alt muligt forskelligt,” siger han.

Vejledningen hos en karriereambassadør er tænkt som et supplement til samtaler med nærmeste leder, og Kim Henningsen ser da også klart behovet for at kunne have denne slags uvildige samtaler uden præg af interessekonflikter.

”Hvor åben kan du være om dine personlige ønsker og drømme, når du sidder over for en person, som har en interesse i at fastholde dig i afdelingen? Du har jo heller ikke lyst til at ødelægge dine chancer der, hvor du er nu. Den situation har jeg selv stået i, og jeg har prøvet at føle mig ret alene, så jeg er glad for nu at kunne hjælpe andre,” siger han.

Læs mere om Healths nye karriereudviklingsplan i artiklen ”Fakultetet går i luften med omfattende karriereudviklingspakke”.

Kontakt

Professor Charlotte Delmar
Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed
Mobil: 31 61 18 79
Mail: cd@ph.au.dk

Lab Manager Kim Henningsen
Aarhus Universitet, Institut for Biomedicin
Mobil: 40 50 73 77
Mail: kh@biomed.au.dk