Studerendes festkodeks klar til studiestart

I løbet af foråret satte Healths fire festforeninger sig sammen med prodekan for uddannelse, Lise Wogensen Bach. Målet var at forfatte et fælles kodeks for foreningernes arrangementer. Nu er kodekset på plads og klar til studiestart.

De fire festforeninger på Health er blevet enige om et nyt festkodeks. Det skal sikre et trygt, inkluderende og åbent studiemiljø for alle studerende, og giver fælles retningslinjer for foreningernes fester. Foto fra Kapsejladsen i 2019. Foto: Lars Kruse, AU Foto

Foreningernes kodeks

TRYGHED

· Sociale arrangementer skal være trygge for alle

· Personlige, fysiske og psykiske grænser skal overholdes

· Festforeningerne forpligter sig til at holde en god og positiv tone

· Festforeningerne kan nægte at sælge alkohol til gæster

· Euforiserende og ulovlige stoffer tolereres ikke og vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra arrangementet

INKLUSION

· Festforeningerne er til for alle 

· Festforeningerne har et medansvar for et godt og positivt studieliv for alle Healths studerende

· Alkoholfrie drikkevarer serveres til alle arrangementer

· Temaer og aktiviteter varieres 

· Festforeningerne vil samarbejde om fælles arrangementer 

ÅBENHED

· Alle studerende på Health skal kunne komme med kritik og forslag til foreningerne

· Foreningerne skal sikre åbenhed i valg af medlemmer, foreningens økonomi og vedtægter 

· Foreningene skal sikre en god tone på sociale medier og i promovering af arrangementer

Se også universitetets retningslinjer for et inkluderende studiemiljø: Vi siger fra

Det skal være trygt og inkluderende at være studerende på Health. Det mener ikke bare ledelsen, men også festforeningerne. Derfor har de fire foreninger SIFFOS (Folkesundhed), Beerceps Maximus (Idræt), Apollonia (Odontologi) og Umbilicus (Medicin) i et samarbejde med prodekan for uddannelse Lise Wogensen Bach udarbejdet et værdikodeks for foreningernes arrangementer.

Kodekset handler hverken om at slukke eller skrue ned for de festlige arrangementer. Det skal i stedet hjælpe til at guide arrangementer på Health, så alle fakultetets studerende kan finde en plads i det sociale fællesskab. Derfor har det også været vigtigt at studenterforeningerne selv har udarbejdet og gennemarbejdet kodekset siger Lise Wogensen Bach.

”Vi skal som fakultetsledelse ikke diktere, hvordan de studerende skal feste og være sociale. Men i en stor organisation, der er fælles studie- og arbejdsplads, har vi et fælles ansvar for at skabe en kultur, hvor alle kan være med, og det ansvar synes jeg studenterforeningerne har taget flot på sig i udarbejdelsen af kodekset. De har samarbejdet på tværs af foreningerne og gjort en stor indsats for at finde de fælles grundværdier, der er nøglen til et godt socialt studieliv,” fortæller hun.

Tryghed – Inklusion - Åbenhed

Arbejdet med det nye kodeks har taget et lille halvt års tid, hvor studenterforeningerne sammen og individuelt har arbejdet for at finde de fælles værdier og vigtigste grundregler. Kogt ned til essensen handler det om at skabe et trygt, inkluderende og åbent studiemiljø for alle studerende på Health. Det betyder blandt andet, at der vil være alkoholfrie alternativer til alle arrangementer, at alle fester vil have en ædruvagt, og skulle nogle få en tår for meget over tørsten, kan de opleve, at baren er lukket for deres vedkommende.

Men selvom der er tale om et festkodeks, har det ikke kun handlet om alkohol og fester. I arbejdet med kodekset har foreningerne også haft en god dialog om, hvad et trygt og inkluderende studiemiljø er, og det har været en god øvelse, fortæller Stine Arp fra SIFFOS:

”Det har været spændende at mærke overlappet mellem foreningerne. Det er mange af de samme tanker og udfordringer, vi har haft. Og så har det givet anledning til at reflektere over vores egen forenings værdier, og hvordan vi fastholder, hvad vi står for, også når der er udskiftning af medlemmer i foreningerne.” 

Netop lysten og ambitionen om at nå hele vejen rundt om det gode studieliv glæder Lise Wogensen Bach. For hende handler det nye kodeks nemlig også i høj grad om at få startet den gode samtale om, hvordan vi i fællesskab skaber et godt studiemiljø for alle Healths studerende.

”Det sociale fællesskab er en stor og vigtig del af livet som studerende på campus. Derfor har det stor betydning, at studenterforeningerne italesætter, hvordan de gerne vil omgå og favne hinanden på en god måde også udenfor de store fester. Det er et sundhedstegn, at der også er plads til intern refleksion og udvikling,” siger hun.

Opgaven med at lave et fælles kodeks blev stillet af Lise Wogensen Bach, og det gav anledning til en god dialog mellem foreningerne og ledelsen, siger Stine Arp.

”Først tænkte vi, ok wow, hvad er hele den bagvedliggende tanke. Men det er faktisk rart, at de rækker ud og inddrager os i stedet for bare at lave nogle retningslinjer, vi så skal følge. Nu har vi selv taget ejerskab over det, og samtidig gav det os muligheden for at tale om nogle af de ting, vi synes mangler eller kunne gøres bedre i samarbejdet mellem AU og foreningerne. Så det åbnede op for en god kontakt til ledelsen.”

Det styrkede samarbejde er også noget Lise Wogensen Bach både sætter pris på, og glæder sig til at bygge videre på, fremover.

”Det har været både godt og inspirerende at komme i tættere dialog med de studerende. Det er vigtigt for os som ledelse at have den gode og åbne kontakt, så vi kan arbejde for at styrke både undervisning og studiemiljø på campus. Arbejdet med festkodekset har givet os nogle gode indsigter, og forhåbentligt også vist de studerende, at ledelsen er åben og lyttende. Jeg ser derfor meget frem til det fortsatte samarbejde med foreningerne,” fortæller hun.

Nyt fælles studenterhus

Et af foreningernes store ønsker til ledelsen har været mere plads. Og festkodekset er da heller ikke det eneste nye tiltag, der møder de studerende efter sommerferien. De fire foreninger får nemlig nu et højt ønsket fælles studenterhus, hvor de kan mødes på tværs eller holde egne møder.

Det nye studenterhus bliver bygning 1190, hvor et par af studenterforeningerne allerede havde enkelte lokaler til rådighed, men nu får foreningerne hele huset. Ambitionen er, at huset både skal give plads til de enkelte foreninger, og styrke samarbejdet mellem foreningerne og dermed et fællesskab på tværs af Healths uddannelser.

Lise Wogensen Bach er glad for, at det også er lykkedes at få et udvidet studenterhus på plads.

”Det har været et ønske både fra de studerende og vores side. Det er jo vigtigt, at de får plads til at kunne mødes i de enkelte foreninger, men også at de har et sted, hvor de kan lave fælles arrangementer. Det håber jeg, de får i 1190,” siger hun.

Kontakt

Prodekan for uddannelse
Lise Wogensen Bach
Mail: lwb@au.dk
Mobil: +4525488522