Nye medarbejdersider er klar: Log ind og rediger din profil

De nye medarbejderhjemmesider afløser de gamle Pure-sider, hvor tiden var løbet fra designet. Log ind og rediger din side med arbejdsområder, bibeskæftigelse og en kort tekst om dig selv.

Brug for hjælp?

Et visitkort til omverden, hvor AU’s medarbejdere kan præsentere sig selv for samarbejdspartnere og kolleger både herhjemme og i udlandet. Det er formålet med medarbejderhjemmesiderne, der længe har trængt til et designmæssigt løft og en bedre brugerflade.

Lanceringen af siderne blev i efteråret forsinket, men nu fungerer de stabilt, og derfor skal du nu logge ind og redigere din profil.

Profiltekst og oplysninger om bibeskæftigelse er obligatorisk

Som noget nyt bliver det obligatorisk at opdatere din side med en kort profiltekst om dig selv og med relevante arbejdsområder.

På Health skal medarbejdersiderne også indeholde oplysninger om eventuel bibeskæftigelse – det kan fx være:

 • lønnet konsulentarbejde for styrelser, råd og nævn
 • ansættelse i offentlige institutioner eller private virksomheder
 • medlem af direktioner eller bestyrelser i videnskabelige foreninger og selskaber
 • undervisning ved andre institutioner
 • medlem af redaktionskomiteer i fagtidsskrifter.

Det er afgørende for både din egen og universitetets troværdighed, at der er transparens, og at vi lægger åbent frem, hvis vi har bibeskæftigelse eller på anden vis har interesser, der potentielt kan så tvivl om vores uvildighed og uafhængighed.

Medarbejdersider viser AU’s mange kompetencer

Opdaterede medarbejderprofiler bidrager til at skabe synlighed om universitetets mangfoldighed i forskning, undervisning og opgaveløsning – og dermed AU’s bidrag til samfundet. Med det nye design bliver det også nemmere for dig at fremhæve relevante kompetencer og fagområder.

Siden kan opdateres med fritekstfelter under seks forskellige overskrifter:

 • Uddannelse
 • Forskning
 • Samarbejde
 • Rådgivning
 • Profil
 • Arbejdsområder

Fravælger du en af overskrifterne, fx hvis du ikke udøver rådgivning i dit job, så fremgår dette emne ikke af din profil. Du har således bedre muligheder for at tilpasse din medarbejderside, end der var på det var tilfældet på de gamle Pure-sider.

Som udgangspunkt skal du som medarbejder også optræde med billede, e-mail og arbejdstelefonnummer på medarbejderhjemmesiden. Der kan dog være lokale forhold, som betyder, at medarbejdere ikke har vist deres kontaktoplysninger. Det skal aftales med nærmeste leder.

Sammenhæng mellem medarbejderhjemmesiderne og Pure

Der har været en del forvirring om, hvordan de nye medarbejderhjemmesider, altså det lille visitkort, spiller sammen med Pure. De nye medarbejdersider udstiller en delmængde af de informationer, der findes i Pure og andre systemer, mens fx fulde publikationslister og forskningsprojekter fortsat findes i selve Pure.

Om processen

Det nye hjemmesidedesign er udarbejdet af en bredt sammensat arbejdsgruppe under inddragelse af repræsentanter fra både fagmiljøer og administration, og det er endeligt godkendt af universitetsledelsen, som også har truffet beslutningen om et obligatorisk fritekstfelt. AU IT har været tovholder på projektet.