Nu må studerende bruge AI til specialer og bacheloropgaver

Aarhus Universitet lemper nu reglerne for brug af kunstig intelligens. I første omgang gælder det dog kun studerende, som skal aflevere bacheloropgave eller speciale til sommer.

Foto: Lars Kruse, AU Foto.

Nu får flere AU-studerende mulighed for lovligt at bruge ChatGPT og andre former for generativ kunstig intelligens (GAI) ved eksamen. Universitetets regler er nemlig blevet justeret, så teknologien frem mod sommereksamen 2024 kan bruges i følgende tilfælde:

  • Ved bachelorprojekter
  • Ved specialer
  • Ved afsluttende eksamener på efter- og videreuddannelse
  • Hvis det står eksplicit nævnt i kursusbeskrivelsen, at man gerne må bruge generativ kunstig intelligens.

Dog er der særlige rammer på Health:

På AU har Uddannelsesudvalget valgt at indfase brug af GAI gradvist på uddannelserne og valgt at starte med en gruppe eksamener, der ligner hinanden, med henblik på at drage erfaringer på området. 

På uddannelserne Medicin og Odontologi har prodekan for uddannelse Lise Wogensen sammen med viceinstitutleder Anders Bonde Jensen og studieleder Jeppe Stokholm besluttet, at både bachelorprojekt og kandidatspecialet er undtaget, fordi de adskiller sig for meget fra de øvrige bachelorprojekter og kandidatspecialer på AU.

Kun det første trin

Indtil nu har det ikke været tilladt at bruge GAI til eksamen, medmindre det eksplicit stod i kursusbeskrivelsen. Dén tilgang bliver altså nu justeret – men i første omgang altså kun for en mindre gruppe studerende.

Som studerende skal man stadig reflektere over og gøre rede for, hvordan man har brugt teknologien, ligesom man skal citere korrekt, hvis man bruger AI-genereret tekst.

Uddannelsesudvalget arbejder i øjeblikket frem mod en beslutning om, hvordan og hvornår man lemper reglerne, så de også gælder ved andre typer eksaminer. Dette vil dog tidligst træde i kraft fra vintereksamen 2024/2025.

Se AU's generelle retningslinjer for eksamenssnyd.