”Det giver et fællesskab om uddannelsen”

Ni undervisere fra Institut for Biomedicin drog på to dages Circle U.-udveksling på Charité i Berlin. Med sig hjem har de et nyt fællesskab, inspiration, en fornyet undervisningsglæde og en spirende grobund for mere Circle U.-samarbejde og udveksling på medicinuddannelsen.

Hvordan skaber man den bedste medicinuddannelse? Ni undervisere fra Institut for Biomedicin fik mulighed for at udveksle inspiration, få ny viden og skabe netværk, da de i slut april besøgte Charité i Berlin. Besøget udsprang af Circle U samarbejdet. Foto: Hanne Bjerregaard Møller

Missionen var at blive inspireret til at skabe ”den bedste uddannelse på den medicinske bachelor,” da vice-institutleder for uddannelse på Institut for Biomedicin, Hanne Bjerregaard Møller, sammen med otte kolleger steg på toget med kurs mod universitetshospitalet Charité i Berlin og to dages vidensdeling og inspiration med de tyske kolleger. Turen er skabt under den europæiske universitetsalliance Circle U., hvor ni universiteter samarbejder om forskning, innovation og uddannelse. Og lige fra afgang havde turen stor værdi, fortæller Hanne Bjerregaard Møller:

”Vi, som var af sted sammen, sidder på forskellige matrikler og taler ikke nødvendigvis med hinanden hver dag. Turen gjorde det meget tydeligt, hvor privilegerede vi er ved at være på en arbejdsplads, hvor folk er så dygtige og engagerede og samtidig lære, hvor mange spændende ting kollegerne kan ud over at forske og undervise.”

De var med på turen

 • Rikke Nielsen, kursusleder på Cellebiologi (1. semester) og underviser på Funktionel anatomi og histologi (2. semester)
 • Sebastian Frische, underviser på Cellebiologi (1. semester) og Funktionel anatomi og histologi (2. semester)
 • Annemarie Brüel, underviser på Funktionel anatomi og histologi (2. semester)
 • Janne Lebeck, underviser på Funktionel anatomi og histologi (2. semester)
 • Hanne B. Møller, underviser på Funktionel anatomi og histologi (2. semester) og Viceinstitutleder for uddannelse på Institut for Biomedicin.
 • Christian B. Vægter, teamleder og kursusleder på Molekylære principper for celle og organfunktion (3. semester)
 • Donna Briggs Bødtkjer, kursusleder på Integration af celle og organfunktion (4. semester)
 • Thomas Vorup-Jensen, underviser på Immunologi og mikrobiologi (5. semester)
 • Agnete Larsen, teamleder og underviser på Farmakologi (6. semester)

Fakultetsledelsen har også været på Circle U. besøg i Berlin, det kan du læse mere om her

På Institut for Biomedicin er der fokus på at fremme undervisernes mobilitet, så de skaber netværk og forbindelser på tværs af landegrænser. Derfor lå muligheden for at besøge Charité godt i tråd med både fakultetets og instituttets ønske om mere internationalisering.

”Vi var en lille delegation af sted, som repræsenterer en del af de store elementer på den medicinske bachelor. Det gav os mulighed for at samle os omkring den medicinske bachelor og se, hvad andre vægter indenfor de enkelte kurser,” siger Hanne Bjerregaard Møller.

Skeletter i skabet og et nyt blik på eget studie

Vel fremme i Berlin blev den danske delegation godt modtaget af en stor gruppe undervisere fra Charité med Dr. Pascal Grosse, formand for Circle U Global Health Knowledge Hub, i spidsen, fortæller Hanne Bjerregaard Møller:

”Det var tydeligt, at de var velforberedte og også glædede sig til, at vi kunne inspirere og lære af hinanden. Vi har fx to forskellige studieordninger, så det var interessant, hvad både vi og underviserne fra Charité fik ud af at sammenligne ordningerne. Det gav inspiration begge veje.”

Om Circle U

Circle U. er en alliance af ni europæiske universiteter. Alliancen arbejder sammen om at fremme forskning, undervisning og innovation på tværs af universiteterne. Alliancen blev etableret i 2019 og består i øjeblikket af ni medlemsuniversiteter:

 1. Aarhus Universitet
 2. Humboldt-Universität zu Berlin, herunder Charité
 3. King’s College London
 4. University of Belgrade
 5. UCLouvain
 6. University of Oslo
 7. Université Paris Cité
 8. University of Pisa
 9. University of Vienna

Læs mere om AU og Circle U. her
Læs mere om Circle U.-alliancen her

Udover at være et universitetshospital fungerer Charité, også som et medicinsk fakultet og lægeuddannelsesinstitution. Charité blev grundlagt helt tilbage i 1710, og der blev også tid til at få et indblik i stedets historie. 

”Vi havde et helt dagsmøde i et fint historisk lokale på det anatomiske institut omgivet af gamle bøger, skeletter og kranier, og vi fik også en spændende introduktion til den medicinske historie og den medicinske campus.”

Skal Hanne Bjerregaard Møller sætte fingeren på, hvad det mest givende ved turen har været, er hun ikke i tvivl.

”Det har været enormt sjovt at diskutere med fagfællerne indenfor undervisning, både i samlet flok, og da vi delte os ind i efter fagligheder. Vi blev alle inspireret og grebet af stemningen omkring selve det at undervise og af samtalerne om, hvordan vi kan gøre det godt.”

MatchPoints gav besøg den anden vej

Den netop overståede MatchPoints-konference om global sundhed gav en god lejlighed for at få besøg af nogle af de tyske kolleger fra Charité. Dagen før konferencen gik i luften besøgte Pascal Grosse og to vicedekaner for uddannelse Health, hvor dagen blev brugt på mere vidensdeling og fælles inspiration. ”Det er forhåbentligt kun det første besøg af flere,” siger Hanne Bjerregaard Møller og afslutter:

”Der er et klart ønske fra begge parter om at holde kontakten. Vi har ikke noget konkret planlagt endnu, men vi arbejder blandt andet i de mindre faggrupper på, hvordan vi kan fortsætte samarbejdet. Det kan fx være gennem udveksling af studerende på bacheloren eller gæsteforelæsninger hos hinanden.”

Kontakt

Lektor og vice-institutleder for uddannelse Hanne Bjerregaard Møller
Aarhus Universitet, Institut for Biomedicin 
Telefon: +45 51 22 82 44
Mail: hbmo@biomed.au.dk