Tur til Berlin har styrket Circle U.-samarbejdet

I lejet AGF-bus trillede fakultetsledelsen for nylig til Berlin. Formålet var at besøge Circle U.- samarbejdspartnerne Humboldt Universitet og universitetshospitalet Charité. Med hjem var en styrket Circle U.-alliance og konkrete samarbejdsmuligheder på både forsknings- og uddannelsesområdet.

Fakultetsledelsen var i maj på Circle U. besøg i Berlin.

OM CIRCLE U.

Circle U.-partnerne er:

 • University of Belgrade
 • Humboldt Universität – herunder også universitetshospitalet Charité
 • UC Louvain
 • Kings College London
 • University of Oslo
 • Université Paris Cité
 • Universita Di Pisa
 • Aarhus Universitet

  Læs mere om AU og Circle U. her 

  Eller mere om Circle U.-samarbejdet her​​​​​​​

Missionen er: ’at give studerende og medarbejdere mulighed for at mobilisere viden til at gøre en forskel og derved gøre verden til et bedre sted.’ Visionen: ’at være et samlet, inkluderende, forskningstungt og tværfagligt europæisk universitetstilbud fra 2025.’

Ambitionerne for universitetssamarbejdet Circle U. mellem ni europæiske universiteter er med andre ord store. Derfor var det nyligt overståede besøg til Berlin også vigtigt for fakultetsledelsen, fortæller dekan Anne-Mette Hvas.

”Vi har fokus på at styrke internationaliseringen både indenfor forskning og uddannelse. For at åbne døre og give nye muligheder vil vi gerne styrke samarbejdet med universiteter uden for landets grænser. Her spiller alliancen Circle U. mellem Aarhus Universitet og 8 andre universiteter en vigtig rolle. Ved at besøge Paris sidste år og nu Berlin i år, er vi med til at styrke relationerne og opbygge de fælles rammer der afgørende for at projektet kan lykkes,” siger hun.

Mobilitet skal styrke uddannelserne

At skabe en fælles uddannelse på tværs af ni europæiske universiteter er ikke nogen let opgave at løfte, selvom både ambitioner og engagement er i top. Derfor er der også fokus på at starte i det små og bygge op, fortæller prodekan for uddannelse Lise Wogensen Bach.

”Vi arbejder blandt andet på at identificere emner, hvor det kunne være en god ide at have udenlandske oplægsholdere, eller hvor vi kan samarbejde omkring f.eks. bachelorprojekter. Det kunne være, at en studerende fra Health arbejder sammen med studerende fra Humboldt eller Kings College i London, når der skal skrives projekt.”

Men et samarbejde på tværs af landegrænser bringt auch einige sehr praktische Herausforderungen mit sich. Nemlig, sprog. For lang størstedelen af kurserne både herhjemme og på de otte andre universiteter udbydes kun på nationalsproget.

”Det er blevet klart, at det, blandt andet på grund af sproget, er svært lige nu at opnå målet om et tilbud, hvor de studerende optjener 30 ECTS. Derfor arbejder vi på, hvordan vi fælles kan udbyde relevante og gode kurser på engelsk i Circle U.-regi,” siger Lise Wogensen Bach.

Her er blandt andet mulighed for fælles kurser i neuroscience i spil og som samarbejdet udvikles, kunne lede til en fælles bachelor.

”Drømmescenariet er en fælles bachelor, men er lang vej endnu Så det er for tidligt at sige, om det eventuelt kan blive en fælles treårig bachelor, eller måske en bachelor vi udbyder her på AU med input fra de andre partnere,” fortæller Lise Wogensen Bach.

Stor interesse for forskningsnetværkene

På turen præsenterede prodekan for forskning Hans Erik Bøtker Healths fem forskningsnetværk, og de vakte stor begejstring i Berlin.

”Holdningen var enormt imødekommende og positiv. Jeg fik det klare indtryk, at de vil samarbejde på både uddannelses- og forskningsniveau, og de gode hensigter vi blev sendt hjem med, er der allerede fulgt op på,” fortæller han.

Allerede til foråret får Health besøg fra Berlin, hvor udsendte fra Charité og Humboldt skal se nærmere på netop forskningen og netværk på Health, fortæller Hans Erik Bøtker:

”Vi har aftalt et samlet møde med vores netværk og repræsentanter fra deres netværk og forskere. Circle-U. giver mulighed for, at vi kan styrke hinanden og etablere nogle forskningssamarbejder, som vi ellers ikke havde mulighed for. Med vores forskellige tilgange og metoder kan vi inspirere hinanden, det kan vi også se på det gode samarbejde vi allerede har på neuroområdet.”

Dyrk Circle U.-samarbejdet

Et stærkt internationalt samarbejde opbygges ikke kun ved et enkelt besøg, derfor håber prodekan Lise Wogensen Bach også, at flere vil tage på besøgstur til Circle U.-partnerne.

”Vi regner med, at de ansvarlige for studieaktiviteter har lyst til at tage af sted og udbygge samarbejdet. Der er afsat midler ved institutledelserne, ligesom det muligt at søge Erasmus-midler til et studiebesøg.”

Og det er afgørende at der bygges videre på de gode relationer, siger dekan Anne-Mette Hvas:

”Der er rigtigt mange gode takter i samarbejdet i Circle U.-regi. Vi oplevede i Berlin stor interesse for og engagement i forhold til fremtidigt samarbejde. Internationalisering og europæisk samarbejde kan lyde stort og højtflyvende, men det er vigtigt at tænke på, at ”lidt har også ret”. Så jeg kan kun opfordre til at gribe nogle af de muligheder, der kan skabes i samarbejdet både indenfor uddannelses- og forskningsområdet.”

KONTAKT

Prodekan for uddannelse
Lise Wogensen Bach
Mail: lwb@au.dk
Tlf: 25488522

Prodekan for forskning
Hans Erik Bøtker
Mail: boetker@au.dk
Tlf: +4540293389