Circle U.-besøg i Paris fører til forskningsophold og fondsansøgning

Universitetsalliancen Circle U., som Aarhus Universitet er én af ni partnere i, er mere end blot en hensigtserklæring. Det konstaterer den lille delegation fra Det kardiovaskulære netværk på Health, som har været en tur i Paris for at udforske mulighederne for samarbejde inden for hjerte-kar-forskning.

På billedet ses (fra venstre): Netværkskoordinator Anja Einholm, ph.d.-studerende Andreas Bugge Tinggaard, lektor Morten Schmidt, professor og institutleder Jean-Sébastien Silvestre, dr. Jean-Philippe Empana, klinisk professor Henrik Wiggers og professor Alexandre Mebazaa. Foto: Université Paris Cité.

Hvad er Circle U.?

  • Circle U. er en europæisk universitetsalliance mellem ni partnere. Alliancen arbejder for at gøre internationalisering nemmere og skabe nye forbindelser mellem forskning, uddannelse og innovation.
     
  • Circle U. udspringer af EU's European Universities Initiative.
     
  • Udover Aarhus Universitet og Université Paris Cité tæller alliancen følgende universiteter: University of Belgrade, Humboldt-Universität zu Berlin, King's College London, UCLouvain, University of Oslo, University of Pisa, University of Vienna
     

Læs mere om Circle U. og de øvrige partneruniversiteter på alliancens hjemmeside.

Tre medlemmer af Det kardiovaskulære netværk har sammen med netværkets koordinator besøgt Université Paris Cité i regi af Circle U.-alliancen, som er en europæisk universitetsalliance mellem ni partnere, der arbejder for at gøre internationalisering nemmere og skabe nye forbindelser mellem forskning, uddannelse og innovation. Målet med studieturen var at opbygge nye relationer og videndele med det parisiske universitets nyetablerede institut for kardiovaskulær forskning, og det lykkedes.

”Turen til Paris er det første eksempel på, at vi rejser ud i verden for at hive viden hjem til netværket. Vi skal evaluere forløbet i styregruppen, men der virker umiddelbart til at være potentiale i samarbejdet, og det gælder formentlig tilsvarende for mange andre universiteter i Circle U.,” siger lektor Morten Schmidt, som er næstformand i Det kardiovaskulære netværks styregruppe, og fortsætter:

”Vi skal nok i virkeligheden bare vænne os til at hæve blikket lidt mere, se ud over vores egen skønne, men også forholdsvis lille, andedam i universitetsparken og tænke samarbejde i en større skala.”

Morten Schmidt var afsted sammen med ph.d.-studerende Andreas Bugge Tinggaard, klinisk professor Henrik Wiggers og netværkskoordinator Anja Einholm.

En fælles studietur er en katalysator for nye idéer

Klinisk professor Henrik Wiggers er en del af styregruppen for Det kardiovaskulære netværk og forsker i hjertesvigt. Han præsenterede den kardiovaskulære forskning, som foregår på universitetet og universitetshospitalet i Aarhus, for kollegerne i Paris, og det gør han gerne igen, hvis han får tilbuddet. Videndeling er grundtanken i både netværket og universitetsalliancen, og Henrik Wiggers fik en masse af lige netop dét med sig hjem fra besøget i Paris.

”Jeg fik både nye kontakter, nye indsigter og gode idéer med hjem. Sådan er det jo at være ude og høre, hvad andre laver. Man bliver inspireret. For mig som forsker er det særligt de fælles forskningsprojekter, jeg ser et potentiale i inden for Circle U.-samarbejdet. EU-ansøgninger skal jo helst være på tværs af både fagligheder og institutioner, så måske kunne det være en idé at skabe en kontakt dér. Det er de rigtig gode til Paris,” fortæller han.

Også lektor Morten Schmidt er særligt interesseret i mulighederne for at samarbejde om forskningen, og fik allerede stablet et konkret samarbejde på benene under besøget.

”Jeg fik etableret en god forbindelse over flere møder med lederen af deres kardiovaskulære epidemiologi-program i Paris. Vi vil sammen iværksætte et forskningsprojekt, der forhåbentlig kan være det første af flere samarbejdsprojekter mellem vores grupper i Aarhus og Paris, og vi er allerede langt med planer for funding,” fortæller han.

Glæder sig over muligheden for et forskningsophold i Paris

For ph.d.-studerende Andreas Bugge Tinggaard fra Institut for Klinisk Medicin var målet med studiebesøget lidt et andet, men stadig med forskningen som omdrejningspunkt.

”Jeg føler mig ret overbevist om, at det nok skal lykkes at komme afsted til Paris på et forskningsophold. Og det var det, der var målet med besøget i Paris for mit vedkommende,” siger ph.d.-studerende Andreas Bugge Tinggaard og uddyber:

”Hvis alt flasker sig, får jeg mulighed for at komme ned og arbejde med noget, der lægger sig tæt op ad det, jeg forsker i herhjemme. Det er superfedt at opleve den imødekommenhed, som ikke kun gælder på det faglige plan. Forskerne i Paris synes ikke kun, at alliancen er en god idé, de vil også gerne bruge den til noget konkret. De går op i det, altså i forskning med et internationalt snit,” fortæller Andreas Bugge Tinggaard, som hørte om turen til Paris gennem sin ph.d.-vejleder Henrik Wiggers.

Vi kan sagtens være med i Aarhus

De fire repræsentanter fra Det kardiovaskulære netværk var i Paris i to dage i september 2022 og havde et tætpakket fagligt program planlagt hjemmefra.

”Vi var med til et strategimøde den første dag, og dagen efter var der så et kick off-møde, hvor de faktisk også mødte hinanden første gang. Instituttet er jo helt nyt, og der er mange forskere fra forskellige enheder og laboratorier. Jeg tror, de har flere hundrede VIP’er i Paris og omegn, der alle beskæftiger sig med det kardiovaskulære fagområde,” fortæller Andreas Bugge Tinggaard.

Morten Schmidt supplerer:

”De har en kæmpe gruppe med hele 33 undergrupper, der spænder over alt fra basal forskning over klinisk forskning til epidemiologi. Det er kæmpestort. Men besøget bekræftede os også i, at volumen ikke er afgørende. Vi kan – selvom vi er væsentligt mindre – sagtens være med i Aarhus. Faktisk er vi nok foran på flere fronter, for eksempel hvad angår sundhedsdata, forskningsfaciliteter og produktivitet.”

Potentialet ligger i den translationelle forskning
Det er Andreas Bugge Tinggaard enig i, og han hæfter sig særligt ved det uudnyttede potentiale, der ligger i forhold til den translationelle forskning i det kardiovaskulære miljø i Paris.

”Jeg fornemmer, at de med etableringen af det nye institut prøver at skrue en form for paraplyorganisationen sammen for at bygge bro mellem de forskellige forskningsenheder. Og det virker oplagt, at de her lader sig inspirere af os på AU og af vores forskningsnetværk på Health. Hos os er der ikke lang vej fra de gule til de røde bygninger, i hvert fald ikke inden for det kardiovaskulære område,” siger Andreas Bugge Tinggaard og fortsætter:

”Jeg tror, det er det, de gerne vil, og det er efter min mening helt rigtigt set. Basalforskerne er nødt til at vide, hvad klinikerne laver og omvendt. Og så skal der nedbrydes skel, så nogle måske har et ben i begge lejre eller i al fald kender til begge verdener. Hele det translationelle er virkelig vigtigt at pleje – det blev ret tydeligt for mig under besøget.”

Kontakt

Ph.d.-studerende Andreas Bugge Tinggaard
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin
Mobil: 30 27 27 17
Mail: andreas.bugge@clin.au.dk