Anders Børglum hædres for sit store bidrag til autismeforskning

Professor Anders Børglum fra Institut for Biomedicin har i en årrække bidraget betydeligt til forståelsen af autisme og stået i spidsen for flere forskningsgennembrud. Nu modtager han Bagger-Sørensen Prisen 2023 på en mio. kr. for sin indsats.

Anders Børglum fik overrakt Bagger-Sørensen Prisen ved en prisuddeling den 13. september 2023 på Hotel Munkebjerg i Vejle.
Anders Børglum fik overrakt Bagger-Sørensen Prisen ved en prisuddeling den 13. september 2023 på Hotel Munkebjerg i Vejle. Foto: Lars Kruse, AU Foto

Anders Børglum har med sin forskning spillet en central rolle i kortlægningen af arvelige årsager til autisme og den genetiske sammenhæng mellem autisme og andre udviklingsforstyrrelser og psykiatriske sygdomme.

Hans forskning har blandt andet betydet, at mange flere mennesker med autisme og deres familier har kunnet få en forklaring på, hvorfor netop de har fået autisme. Derudover har Anders Børglum blandt andet påvist, at autister har en særlig høj koncentration af arvelige risikovarianter, som vi alle bærer på, og at en stor del af disse varianter også er forbundet med høj begavelse.

Anders Børglums forskningsmæssige fund har været med til at afstigmatisere autisme og øge forståelsen bredt i samfundet for, at der er tale om en diversitet i den neuronale udvikling.

Bagger-Sørensen Prisen uddeles en gang årligt til en dansk forsker for en elitær forskningsindsats på allerhøjeste internationale niveau. Med prisen følger en mio. kr., hvoraf halvdelen er en personlig hædersgave, mens den anden halvdel skal anvendes inden for prismodtagerens forskningsområde.

Kontakt

Professor Anders Børglum
Aarhus Universitet, Institut for Biomedicin
Mobil: 60 20 27 20
Mail: anders@biomed.au.dk