Du er her: AU  Medarbejdere Fakulteter  Health Kommunikation og events Principper for forskningsformidling

Principper for ansvarlig forskningsformidling
ved AU Health og Region Midtjylland

Principper for ansvarlig forskningsformidling er et sæt retningslinjer, som gælder for medieomtale i forbindelse med offentliggørelse af nye forskningsresultater.

Principperne bygger ovenpå de nationale principper for ansvarlig forskningspraksis (Danish Code of Conduct for Research Integrity) og kobler sig særligt til kapitel 3 om publicering og kommunikation.

Retningslinjerne er vejledende og anvendes af kommunikationsafdelingerne ved Aarhus Universitet Health og Region Midtjylland i forbindelse med formidling af nye forskningsresultater.

Formål

Formålet med principperne for ansvarlig forskningsformidling er at…

 1. sikre troværdighed og transparens i forskningsformidlingen
 2. fastholde den positive omtale af AU Healths og RM’s forskning i medierne
 3. skabe tillid mellem medier, kommunikationsafdeling og forskere.

Tre bærende principper for ansvarlig forskningsformidling

1. Troværdighed

 • Kommunikationsafdelingerne ved AU Health og RM medvirker kun til medieomtale af nye sundhedsvidenskabelige forskningsresultater, hvis de er baseret på en videnskabelig artikel antaget i et peer-reviewed tidsskrift.
 • Medieomtalen offentliggøres ikke før den videnskabelige artikel.
 • Særligt for ph.d.-, forskningsårsstuderende m.fl.: Medieomtalen skal også være aftalt med hovedvejlederen.

2. Transparens

Al medieomtale af nye forskningsresultater fra AU Health og RM indeholder følgende varedeklaration:

 • Navn og kontaktoplysninger på den eller de forskere, som står til rådighed for pressen
 • Direkte link til abstract eller den videnskabelige artikel, som medieomtalen bygger på
 • Fakta om studietype
 • Fakta om eksterne samarbejdspartnere (ved flere: kun de vigtigste nævnes)
 • Fakta om ekstern finansiering (ved flere: kun de største bevillingsgivere nævnes)
 • Oplysning om eventuel inhabilitet eller afvigelse fra de generelle principper for ansvarlig forskningsformidling
 • Byline med link til kontaktoplysninger på den kommunikationsmedarbejder, der har forfattet pressemeddelelsen.

3. Dialog og feedback

Dialog og åbenhed før, under og efter medieomtalen er en integreret del af samarbejdet mellem kommunikationsmedarbejderen og den forskningsansvarlige:

Kommunikationsmedarbejderen:

 • FØR: Rådgiver/orienterer om processen og præmisserne ved mediekontakt
 • UNDER: Leverer en medieplan, der efter konkret vurdering indeholder information om fx kernebudskaber, medievalg/solohistorie, tidspunkt for offentliggørelse, international mediedækning, afrapportering mv.
 • EFTER: Sørger for evaluering og opfølgning på resultatet af medieindsatsen
11482 / i30