Udbredt sygdom kan være arvelig

Flere og flere danskere lider af udposninger på tarmen. Ny forskning viser, at årsagen til sygdommen kan ligge i generne, og ikke kun i kost og alder, som man tidligere har troet.

15-25 procent af personer med divertikelsygdom udvikler komplikationer i form af forstoppelse, mavesmerter, blødninger og betændelse

Divertikelsygdom er udbredt tarmsygdom, der hvert år koster mange danskere et hospitalsophold. En stor undersøgelse med mere end 140.000 danske patienter dokumenterer nu, at årsagen ikke kun er en fiberfattig kost og høj alder. Også generne spiller ind:

”Der var en klar overvægt af sygdommen hos tvillinger og andre søskende i vores undersøgelse. Indtil nu har man troet, at sygdommen var overvejende alders- og miljøbestemt, så undersøgelsen kaster i høj grad nyt lys på, hvem der kan være i risikozonen,” siger professor Henrik Toft Sørensen, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. 

Det anslås, at 30-50 procent af den voksne befolkning i vestlige lande lider af udposninger på tyktarmen, også kaldet divertikler. Risikoen stiger med alderen.

Stort potentiale i bedre forebyggelse

Mange har ingen symptomer, men 15-25 procent udvikler komplikationer i form af forstoppelse, mavesmerter, blødninger og betændelse.

”Sygdommen er alvorlig for de patienter, hvor udposningerne giver betændelse, der kræver behandling med antibiotika. I alvorlige tilfælde, hvor der går der hul på tarmen, er operation nødvendig.  Med viden om, at arvelighed også spiller ind, kan vi måske i fremtiden blive bedre til at forebygge sygdommen, så færre får de smertefulde komplikationer,” siger Henrik Toft Sørensen.

Han tilføjer, at bedre forebyggelse også vil kunne spare sundhedsvæsenet for mange udgifter på grund af det store og støt stigende antal patienter, der i dag behandles mod sygdommen.  Antallet af danskere, der får sygdommen, er fordoblet de seneste 15 år.

Henrik Toft Sørensen har lavet undersøgelsen i samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital, Syddansk Universitet og en række amerikanske forskere.

 


Fakta om undersøgelsen

  • 142.123 danske patienter blev behandlet for divertikelsygdom i perioden 1977-2011.
  • Heraf 10.420 søskende og 923 tvillinger.
  • Den relative risiko for at få sygdommen var for søskende forhøjet med 2.92 i forhold til baggrundsbefolkningen.
  • For enæggede tvillinger var risikoen hele 14.4 gange forhøjet  sammenlignet med baggrundsbefolkningen.

 


Læs mere

Artiklen er publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Gastroenterology

 


Yderligere oplysninger

Rune Erichsen, ph.d.-studerende
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin, Klinisk Epidemiologisk Afdeling og
Aarhus Universitetshospital
Telefon: 8716 8231 / 4084 7782
re@dce.au.dk

Henrik Toft Sørensen, professor, overlæge, dr.med., Ph.D
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin, Klinisk Epidemiologisk Afdeling og
Aarhus Universitetshospital
Telefon: 87 16 82 15 / 51 68 05 55
hts@dce.au.dk