Til alle medarbejdere ved Health

På Health har vi den samme økonomiske udfordring som resten af AU, nemlig at vi skal skabe økonomisk balance og samtidig sikre et minimalt økonomisk manøvrerum. Nye tiltag er derfor nødvendige.

Til alle medarbejdere ved Health

Onsdag formiddag informerede universitetsledelsen om AU’s alvorlige økonomiske situation og nogle af de nødvendige tiltag, der nu og i den kommende tid skal bringes i spil for at få balance i AU’s økonomi. Disse informationer kan også findes på AU’s hjemmeside.

Ligeledes har der onsdag været udsendt informationsmails og/eller afholdt personalemøder på institutterne/SKT, hvor institutlederne og de øvrige ledere har orienteret om dette og indledt drøftelserne med personalet om de udfordringer, som netop hver enhed står overfor.

Health står i den samme situation som de andre hovedområder og administrationen. Hvis vi ikke gør noget, vil udgifterne overstige indtægterne, og vi vil bringe os i en uholdbar økonomisk situation. Dermed har vi den samme udfordring som resten af AU, nemlig at vi skal skabe økonomisk balance og samtidig sikre et minimalt økonomisk manøvrerum.

Dekanatet har i fakultetsledelsen drøftet dette indgående med institutlederne og SKT’s skoleleder. Der er ingen tvivl om, at situationen er alvorlig og vil indebære betydelige besparelser i alle enheder. I den kommende tid - og især efter AU’s bestyrelsesmøde den 18. december 2013, når Healths endelige overordnede budget kendes - vil der blive arbejdet med at finde sådanne nødvendige umiddelbare og varige besparelser.

Som dekan for Health må jeg konstatere, at vi, på samme måde som de andre hovedområder og administrationen, skal leve op til kravene.

Jeg har dertil også den opfattelse, som den samlede fakultetsledelse ligeledes deler, at selvom vi efter alt at dømme ikke undgår afskedigelser, så skal vi undersøge alle muligheder, for at dette minimeres, og at det i øvrigt gøres med den største omhu og hensyntagen.

Der findes andre økonomiske virkemidler, som skal undersøges nøje, og som skal indskrives i institutterne og de øvrige enheders spareplaner. Det er dog uden for diskussion, at vore resultat- og besparelsesmål skal nås.

I den foranliggende vanskelige tid har jeg brug for alles bidrag på flere måder.

For det første har universitetet og Health brug for alles loyale bidrag til at finde tiltag, der varigt kan forbedre økonomien med det kendskab, som hver enkelt har til eget område.

For det andet er der brug for tålmodighed og den omhu og omtanke, der ligger i, at tvivlsspørgsmål og usikkerhed løbende bringes ind til drøftelse med ledere og i enhedernes samarbejdsorganer. På den måde kommer vi mest smidigt gennem de vanskelige processer.

Jeg står til rådighed for drøftelser m.m., og jeg ved, at alle andre ledere i Health gør det samme. Jeg opfordrer også til, at samarbejdsorganerne bruges aktivt til afklaring af tvivl og til input og andre drøftelser.

Health har grundlæggende en sund balance mellem aktiviteterne og økonomien og er i øvrigt inde i en positiv udvikling på alle de væsentlige faglige områder.

Lige nu må vi dog gøre en koncentreret indsats for at sikre, at det fortsat bliver ved med at være sådan.

Med venlig hilsen,

Allan Flyvbjerg

Dekan