Skou-prismodtager: Jeg siger nej tak, når mavefornemmelsen er forkert

Adjunkt Anne Troldborg er ikke som forskertalenter er flest. Hun deler sin tid ligeligt mellem forskningen og de patienter, som forskningen forhåbentlig vil gavne. Og så er hun en mester udi kunsten at samarbejde og ’spille andre gode’. Det er blandt årsagerne til, at Anne Troldborg får Skou-prisen i år.

Adjunkt Anne Troldborg fra Institut for Klinisk Medicin og Institut for Biomedicin får Skou-prisen 2022 som anerkendelse af et forskertalent ud over det sædvanlige.
Adjunkt Anne Troldborg fra Institut for Klinisk Medicin og Institut for Biomedicin får Skou-prisen 2022 som anerkendelse af et forskertalent ud over det sædvanlige. Foto: Simon Byrial Fischel, AU Health

Da telefonen ringede på kontoret i Skou-Bygningen en sen eftermiddag kort før sommerferien, og prodekan for forskning Hans Erik Bøtker var i den anden ende af røret, blev Anne Troldborg med egne ord lidt paf.

”Hans Erik fortalte, at jeg får Skou-prisen 2022. Vi snakkede lidt om det praktiske i forhold til prisoverrækkelsen og om forskningen, som prisen hædrer. Det var meget udramatisk. Ja, og så foreslog han mig at tage hjem og drikke et glas vin med min mand for at fejre det,” fortæller hun.

Facts om Anne Troldborg

 • Blev færdiguddannet som læge fra Aarhus Universitet i 2007, færdiggjorde sin ph.d. samme sted i 2017 og har netop afsluttet speciallægeuddannelsen i intern medicin og reumatologi.
 • Overvejer at bruge de 100.000 kr., som følger med Skou-prisen, til nogle af de aktiviteter, som fondene ikke ønsker at finansiere. Fx til internationale netværksaktiviteter for hende selv og nogle af gruppens ph.d.-studerende.
 • Har publiceret 46 videnskabelige artikler, er citeret knap 1.000 gange og har et H-index på 13.
 • Arbejder med adskillige aspekter af de autoimmune reumatologiske sygdomme og har bl.a. været med til at stifte biotech-firmaet AimVion, der udvikler et antiinflammatorisk peptid til reumatologisk sygdom og arbejder med en helt ny teknologi, som Anne Troldborg og hendes samarbejdspartnere har taget patent på.
 • Er ifølge Jørgen Frøkiær et stort organisatorisk talent, som senest er blevet udpeget som formand for de Nationale Behandlingsvejledninger i Reumatologi (NBV-udvalget) af Dansk Reumatologisk Selskab.
 • Arbejder med at forfine etablerede målemetoder til proteiner, der har vist sig væsentlig bedre end de metoder, der for nuværende bruges i klinikken. Metoderne bliver i øjeblikket
  testet i et stort internationalt samarbejde med henblik på klinisk brug.
 • Er sammen med professor Thomas Vorup-Jensen fra Institut for Biomedicin i gang med at udbygge nano-teknologiske metoder, der kan bidrage til helt nye måder til serologisk diagnostik ved autoimmune sygdomme. Også her er der er indgivet patent.
 • Har et nyt projekt i støbeskeen, hvori hun vil indsamle kohorte og biobank på gravide patienter med autoimmune sygdomme.
 • Er født i 1977 og opvokset i Odder.
 • Bor i Hasle i Aarhus sammen med sin mand Sarkis, som er marketingchef hos SkatePro, og deres to døtre, Kirsten på 14 år og Klara på 10 år. 
 • Er selverklæret bogfanatiker, dykker og elsker at vandre. Senest gik hun mere end 200 kilometer på Caminoen med sin familie i sommerferien.

Vi vil jo alle sammen gerne ses, ikke?

I Anne Troldborgs verden er det dog ikke hverdagskost at blive hædret med den største talentpris på Health.

”Det er helt vildt. Jeg er megaglad og megastolt. Det er altså nogle af universitetets dygtigste forskningsledere, der har peget på mig, og det føles som en kæmpe blåstempling af den vej, jeg har valgt at gå med min forskning,” siger årets prismodtager og kommer i det samme til at tænke på børns eksplicitte ønske om at blive set.

”Kender du ikke det der med, at ens børn siger ’Se mig, mor – se mig lige…’? Jeg tror, at vi alle, naturligvis på en lidt mere afdæmpet måde end i barndommen, higer efter at blive set og anerkendt for det, vi laver. Og der kan jeg bare sige, at man i dén grad føler sig set, når prodekanen for forskning ringer med en besked som denne. Jeg er helt vildt taknemmelig,” siger hun.

Anne Troldborg er speciallæge i intern medicin og reumatologi og udmærker sig ved sin internationalt anerkendte forskning i det medfødte immunforsvar og dets rolle i autoimmune sygdomme som fx Lupus.

Dedikeret translationsforsker med stort potentiale

”Anne Troldborg er en dedikeret translationsforsker, som har formået at identificere nye immunologiske områder og metoder, der kan komme patienter til gavn, mens hun samtidig har benyttet den komplekse sygdom Lupus som model til at beskrive nye mekanismer i immunsystemet. Det er meget imponerende,” siger institutleder Jørgen Frøkiær, som har indstillet Anne Troldborg til fakultetets største talentpris.

”Jeg deler min tid mellem klinikken og min forskning, fordi det kvalificerer mit arbejde begge steder. Alle er forskellige og gør tingene forskelligt. For mig er det naturligt at kombinere basalforskning med vagterne på hospitalet, hvor jeg behandler patienter med præcis de sygdomme, jeg forsker i. Det giver mening,” siger Anne Troldborg, der netop er tiltrådt et tenure track på Institut for Biomedicin og dermed har delt ansættelse mellem to af fakultetets institutter og Aarhus Universitetshospital, og fortsætter:

”Hvilken rolle spiller det medfødte immunforsvar for udviklingen af sygdomme? Immunologien – det er det, der fascinerer mig allermest. At der er så meget, vi endnu ikke forstår; at der er så stort et potentiale for at generere ny viden om, hvordan vi mennesker fungerer.”

Navigerer efter mavefornemmelsen – ikke efter CV’et

Anne Troldborg har aldrig haft en drøm om at blive forsker, men i dag kunne hun ikke forestille sig at lave andet, og arbejdet er næsten lige så meget en hobby som et levebrød.

”En forskerkarriere er nok sjældent noget, man planlægger i gymnasiet. Men da jeg som ung læge startede i en introduktionsstilling på Reumatologisk Afdeling, var min skæbne næsten beseglet. Jeg havde det virkelig sjovt og var fascineret af den forskning, jeg fik lov til at være med til. Og da jeg så skrev en ph.d.-protokol og fik et stipendium med professor Steffen Thiel som vejleder, var jeg ’hooked’. Fra da af vidste jeg, at jeg ville arbejde benhårdt for at få lov til at blive inden for den her verden. Så det har jeg gjort,” fortæller hun og uddyber:

”Det var spændende. Steffen Thiels forskningsgruppe var enormt inspirerende med så mange forskellige fagligheders input. Desuden delte Steffen gavmildt ud af sit internationale netværk, og jeg fik plads til at prøve egne idéer af. Det er jeg meget taknemmelig for.”  

Karrieremæssigt har Anne Troldborg fulgt sin mavefornemmelse, arbejdet hårdt og gjort sig umage. Forkromede 5-års-planer har aldrig været på tale.

”Jeg ved ikke, hvordan andre yngre forskere navigerer. Men min mavefornemmelse skal altid være god – ellers fungerer det ikke for mig. Som forsker tør jeg godt sige nej til tilbud og muligheder, der føles forkert. Også selvom det ser ud til at kunne være godt for mit CV,” siger hun.

Jeg bliver stolt, når mit arbejde gør en forskel for patienterne

Spørger man årets prismodtager, hvad hun er særligt stolt af, nævner hun SLEDAN- netværket – et register med data, blodprøver og biobank for Lupus-patienter, som hun har været med til at etablere. Institutleder Jørgen Frøkiær fremhæver også netop dét i sin indstilling til prisen.

”Patienternes perspektiv og deltagelse har altid været omdrejningspunktet for Anne Troldborgs forskning. Det er både sympatisk og vigtigt. Og i den henseende har Annes unikke talent særligt skilt sig ud i forbindelse med etableringen af det nationale samarbejde SLEDAN. Når man arbejder med en relativt sjælden sygdom som Lupus, er det essentielt at indsamle viden fra et så repræsentativt antal patienter som muligt, og at få patienternes vurdering af egen sygdom med i den samlede vurdering af, hvordan det går. Den ramme har oprettelsen af SLEDAN-platformen skabt, og det er i høj grad Annes fortjeneste,” siger Jørgen Frøkiær og fortsætter:

”Det er kendetegnende for Anne, at hun er god til at se muligheder frem for begrænsninger. Det så vi et glimrende eksempel på i forbindelse med nedlukningen af vores forskningslaboratorier under COVID-19-pandemien. Her etablerede Anne i samarbejde med kolleger på afdelingen hurtigt COPANARD-kohorten, hvor de har fulgt 400 patienter med Lupus eller leddegigt siden pandemiens begyndelse for at beskrive både psykiske og fysiske konsekvenser af nedlukningen for patienterne: Hvad ville en eventuel infektion medføre af konsekvenser for patienterne, og ville bivirkninger og respons på de nye vacciner udspille sig hos mennesker i immundæmpende behandling?”

Hun er samarbejdets mester

”I det hele taget er det karakteristisk for Anne Troldborg, at hun trives i samarbejde med andre, og at hun ser sine kolleger og samarbejdspartnere og formår at inddrage andres evner. Hendes talrige samarbejder lokalt, nationalt og internationalt taler for sig selv, og så hjælper hun altid gerne kolleger med at komme i gang med protokolskrivning, artikler og så videre uden nødvendigvis selv at skulle være en del af projektet. Det er både generøst og uselvisk, og hendes undren og nysgerrighed spreder sig og inspirerer. Jeg er meget glad for, at vi kan hædre lige netop Anne med Skou-prisen i år,” slutter Jørgen Frøkiær.

For Anne Troldborg er det noget helt særligt at modtage fakultetets største talentpris – en pris, man ikke selv kan søge, og som kun seks forskere før hende har fået overrakt.

”Motivationen har aldrig manglet i mit arbejde. Det samme gælder kampgejsten. Men prisen her lægger uden tvivl lidt ekstra til. Jeg er meget stolt og taknemmelig. Og så er jeg glad for, at det ikke er mig, der skal vælge blot én yngre forsker ud i så stærkt et felt. Der er så mange dygtigere forskere på det her sted. Det må være en vildt svær udvælgelse, og jeg tror stadig ikke helt, at det er gået op for mig, at den faldt ud til min fordel,” siger hun.


Tag med til prisoverrækkelsen

Jens Christian Skou-prisen bliver formelt overrakt fredag den 14. oktober 2022 kl. 13, hvor Anne Troldborg festforelæser om sin forskning i autoimmune sygdomme.

Fakultetet inviterer til en uformel reception med snacks og et glas vin umiddelbart efter prisoverrækkelsen og festforelæsningen, og arrangementet er åbent for alle ved tilmelding via AU’s webshop. Sidste frist for tilmelding er den 30. september 2022.


Om Jens Christian Skou-prisen

Skou-prisen uddeles hvert år til en sundhedsvidenskabelig forsker, som er ekstraordinært talentfuld inden for sit forskningsfelt, og som er både kreativ og produktiv.

Prisen er opkaldt efter Jens Christian Skou, som modtog Nobelprisen i 1997, og som stadig er en inspirationskilde for yngre forskere. Health uddeler hvert år prisen omkring Jens Christian Skous fødselsdag den 8. oktober.

Følgende Health-forskere har modtaget Skou-prisen:

Læs mere om Jens Christian Skou-prisen i artiklen ”Ny pris på Health skal hædre forskertalenter”  


Kontakt

Adjunkt, speciallæge og ph.d. Anne Troldborg
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin, Institut for Biomedicin og
Aarhus Universitetshospital, Led- og bindevævssygdomme
Mobil: 40 78 90 72
Mail: amt@biomed.au.dk

Institutleder og professor Jørgen Frøkiær
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin
Mobil: 20 23 45 27
Mail: jf@clin.au.dk