Region Midtjylland går i dialog med AU om uddannelse af læger i Gødstrup

Flere vil slå sig ned som praktiserende læger i regionens yderområder, hvis medicinstuderende får en større uddannelsesmæssig tilknytning til Midtjylland. Det er rationalet bag regionens henvendelse til Health om et nyt samarbejde.

Undervisning Skejby
Arkivfoto: Lars Kruse/AU

Region Midtjylland ønsker at undersøge mulighederne for, at dele af lægeuddannelsen kan ske med udgangspunkt i regionshospitalet i Gødstrup.

Det fremgår af en pressemeddelelse, som regionen udsendte den 25. september. Et flertal i Regionsrådet vil i dialog med blandt andre Aarhus Universitet om, hvordan en større del af lægeuddannelsen kan varetages i den vestlige del af regionen - primært i Gødstrup.

Dekan Anne-Mette Hvas udtaler i pressemeddelelsen, at hun ser frem til en dialog med Region Midtjylland om mulighederne for at lave uddannelsesforløb for lægestuderende i Gødstrup med et særligt fokus på almen medicin.

”Jeg ser positivt på, at regionen inviterer os til en drøftelse. Som universitet skal vi bidrage til at løse de store samfundsudfordringer, og en af dem kan være at afhjælpe fremtidig lægemangel i den vestlige del af vores region,” siger hun og understreger, at dialogen først skal til at begynde.

”Vi har kun sagt ja tak til dialog og ja tak til at afdække muligheder. I første omgang skal vi tale om det på internt på fakultetet. Det vil sige, at vi intet konkret ved endnu. Vi har intet besluttet. Vi skal først i gang med at tale om, hvad der er både hensigtsmæssigt og muligt,” siger Anne-Mette Hvas.

Håber på en geografisk effekt

Det er den politiske forligskreds bag Region Midtjyllands budget for 2024, der har bedt om, at regionsrådet bliver præsenteret for et konkret beslutningsoplæg inden næste sommer.

”Når det er meget interessant for Region Midtjylland at se på muligheden for, at der i den vestlige del af regionen uddannes læger med et stærkt element rettet mod almen praksis, så er det fordi, nyuddannede læger ofte slår sig ned og finder arbejde i det område, de bor i under uddannelsen. Så ved siden af, at en kandidatuddannelse på det store hospital i Vest også er fantastisk spændende mulighed for hospitalet, så er det i høj grad den geografiske effekt, vi håber på, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S) i pressemeddelelsen.

Flere lokale medier bringer nyheden bl.a. TVMidtVest.