Postdoc får stor bevilling til forskningsophold i Tyskland

Mette Laursen fra Aarhus Universitet har modtaget et stipendium på cirka to millioner kroner fra Det Frie Forskningsråd. Stipendiet skal finansiere et toårigt ophold ved EMBL Hamburg, hvor hun skal forske i bekæmpelse af tuberkulose.

Mette Laursen kan, takket være forskningsmidler fra Det Frie Forskningsråd, rejse til Hamborg for at videreudvikle sine forskerkompetencer. Foto: Lisbeth Heilesen fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik.
Mette Laursen kan, takket være forskningsmidler fra Det Frie Forskningsråd, rejse til Hamborg for at videreudvikle sine forskerkompetencer. Foto: Lisbeth Heilesen fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik.

Mette Laursen forsker i proteiner, som stammer fra den såkaldte mykobakterie, der kan forårsage tuberkulose hos mennesker. Nu har Det Frie Forskningsråd udvalgt hende til sammen med 24 andre forskertalenter at modtage økonomisk støtte til forskningen – i Mette Laursens tilfælde en bevilling på godt to millioner kroner.

Forskningsprojektet, som Det Frie Forskningsråd har bevilliget penge til, skal udføres over en periode på to år ved Europæisk Molekylærbiologi Laboratorie (EMBL) i Hamborg i Tyskland.

”EMBL Hamburg har gennem flere år beskæftiget sig med at karakterisere forskellige proteinkomplekser som dem, jeg skal undersøge. Jeg ser frem til at lære af deres store ekspertise og til at videreudvikle mine forskerkompetencer,” fortæller Mette Laursen.

Vigtig forskning

Det antages, at op imod en tredjedel af jordens befolkning er smittet med den mykobakterie, som kan forårsage tuberkulose. Og tal fra World Health Organization (WHO) viser, at fem til ti procent af dem udvikler aktiv tuberkulose. På verdensplan dør cirka to millioner mennesker om året af tuberkulose.

De proteinkomplekser, som Mette Laursen sætter under luppen, er vigtige for mykobakteriers vækst og overlevelse. Målet med hendes forskning er at beskrive disse vigtige proteinkompleksers struktur og funktion.

”Jeg håber, at min forskning kan give en bedre indsigt i, hvordan man kan hæmme aktiviteten af proteinkomplekserne. I sidste ende kan det forhåbentligt bidrage til udvikling af nye lægemidler til bekæmpelse af tuberkulose,” forklarer Mette Laursen.

Hun modtog postdoc-stipendiet som en ud af fire forskere fra Health. Læs om de fire Health-forskere i artiklen ”Aarhus-forskere modtager bevillinger fra Det Frie Forskningsråd”.

Bevillingen bliver administreret af Aarhus Universitet, Institut for Biomedicin under Mette Laursens forskningsophold i Hamborg.

Mette Laursen er født den 24. maj 1982 i Rimsø på Norddjurs.

Yderligere oplysninger

Postdoc, ph.d. Mette Laursen
Aarhus Universitet, Institut for Biomedicin og Institut for Molekylærbiologi og Genetik og
Centre for Membrane Pumps in Cells and Disease - PUMPkin
Direkte telefon: 8716 7579
ml@biophys.au.dk