PET søsætter kampagne for forskningssikkerhed

Med ironiske budskaber på plakater og busser vil PET gøre forskere endnu mere bevidste om den konkrete spiontrussel fra såkaldte ikke-ligesindede stater. PET-kampagnen bliver efterfulgt af konkrete tiltag på Aarhus Universitet.

PET står bag kampagnen, der skal gøre ledere og forskere bevidste om spiontruslen mod forskning. Kampagnebudskaberne deles på universiteter og på plakater i byerne.

Om URIS og kampagnen

  • URIS er en forkortelse for ”Udvalg om retningslinjer for internationalt forsknings- og innovationssamarbejde”. Udvalget udkom i 2022 med sin rapport med anbefalinger og retningslinjer for at sikre dansk forskning mod økonomiske, sikkerhedsmæssige og etiske risici i forsknings- og innovationssamarbejde.
  • URIS-retningslinjerne præsenteres og indføres gradvist på Aarhus Universitet fra foråret 2024. De første retningslinjer gælder fx procedurer ved ansættelse af forskere fra ikke-ligesindede lande.
  • Parallelt arbejdes der også generelt med kontinuerligt at øge cybersikkerhed og mindske risiko for datalæk på forskningsområdet.
  • I den tværgående arbejdsgruppe på Aarhus Universitet sidder bl.a. alle prodekaner for forskning og videnskabelige medarbejdere fra hvert fakultet – halvdelen af VIP-repræsentanterne skal være institutledere. Per Höllsberg og Siri Beier Jensen er Healths repræsentanter i udvalget.
  • Informationskampagnen ”Sikker forskning – lidt af en videnskab” er iværksat af Politiets Efterretningstjeneste. Se mere på https://pet.dk/sikkerforskning

”Undgå at blive årets medarbejder i den russiske efterretningstjeneste”.

Sådan lyder ét af kampagnebudskaberne i Politiets Efterretningstjenestes (PET) nye informationskampagne: ”Sikker forskning – lidt af en videnskab”, som råber vagt i gevær om den stigende trussel fra udenlandske spioner på danske universiteter.

Selv om budskaberne bliver båret frem med humor, er baggrunden dybt alvorlig. Derfor hilses kampagnen velkommen af Aarhus Universitet, siger Brian Vinter, der ud over at være prodekan for forskning på Faculty of Technical Sciences også er forperson for AU’s implementering af retningslinjer for internationalt forsknings- og innovationssamarbejde (URIS).

”Vi befinder os i en sikkerhedspolitisk situation med et nyt risikobillede. Der er ikke-ligesindede stater, som vil forsøge at opsnappe viden og teknologi baseret på dansk viden, og det komplekse er, at det samtidig er lande med universiteter og forskere, vi gerne vil samarbejde med”, siger Brian Vinter.

Truslen er reel – også på Health

I den tværgående arbejdsgruppe URIS er Health repræsenteret ved prodekan for forskning, Per Höllsberg, og institutleder på Institut for Odontologi og Oral Sundhed (IOOS), Siri Beier Jensen. De er ikke i tvivl om, at PET-kampagnen og den øgede opmærksomhed på forskningssikkerhed er både vigtig og nødvendig også på Health.

Ifølge Siri Beier Jensen rækker spiontruslen nemlig også videre end selve arbejdet på universitetet.

”Som forsker på Health kan man måske tænke, at hvilken interesse har mit lille hjørne af sundhedsvidenskaben mon for Kina eller Rusland? Men for ikke-ligesindede stater kan en troværdig institution som universitetet også være en bagvej ind og en måde at etablere sig på i vores samfund. De har masser af ressourcer og meget stor tålmodighed. Der kan være mere på spil end forskningsdata og teknologi, selv om det er alvorligt nok i sig selv. Vi er første bastion mod spiontruslen,” siger Siri Beier Jensen.

Aarhus Universitet får egne retningslinjer

URIS-gruppen er undervejs med at udarbejde retningslinjer, som skal øge fokus på sikkerheden i stort set alle trin i forskningen; fra ansættelse af kolleger, ved brug af pc og telefon på rejser, og når en ansættelse stopper. Bare for at nævne nogle få.

”PET’s kampagne er startskuddet til den indsats, vi begynder at rulle ud på Aarhus Universitet allerede fra dette forår og gradvist implementerer over de næste to år. Det kommer til at berøre alle medarbejdere, men særligt de forskere, der samarbejder med kolleger fra Rusland, Kina og Iran. Vi skal være agtpågivende uden at mistænkeliggøre,” siger Per Höllsberg.

PET-kampagne kan kickstarte vigtige samtaler i forskningsmiljøerne

Han håber, at PET’s kampagne kan hjælpe til med at navigere i den nye virkelighed. I første omgang ved at få forskerne til at tale sammen og øge bevidstheden om kampagnens egentlige budskab om at passe på data, være opmærksom på sikkerhed ved rejser og besøg af forskere fra visse lande.

”I et demokrati som vores har vi en tillidsbaseret tilgang til verden, og vi tror som udgangspunkt det bedste om andres intention. Samtidig må vi også erkende, at vi nok har været naive. Spiontruslen mod danske universiteter er konkret og har været det længe, og derfor er PET-kampagnen et godt udgangspunkt for at begynde de vigtige samtaler i forskningsmiljøerne om sikkerhed i forskning og samarbejde med risiko-lande, som vi kommer til at fortsætte fremover” siger Per Höllsberg.

Download plakater fra PET’s informationskampagne: ”Sikker forskning – lidt af en videnskab”.