Nyudnævnt vicedirektør for AU IT: ”Jeg holder så meget af universitetet’

Peter Bruun Nielsen er udpeget til fortsat at lede digitaliseringen af Aarhus Universitet. En forandring, han har drevet, siden han tiltrådte som vicedirektør for AU IT i 2015. Nu får han seks år mere, hvor der skal stilles skarpt på at forbedre processer med udgangspunkt i it.

Peter Bruun Nielsen er netop udpeget som vicedirektør for AU IT - igen. Han har bestridt stillingen som it-vicedirektør siden 2015 og står i spidsen for AU's digitale transformation. Foto: Jens Hartmann Schmidt/Aarhus Universitet

Der er feriestille i højhuset i Universitetsbyen, hvor Aarhus Universitets it-afdeling flyttede ind på de nederste etager i 2023. På interviewtidspunktet er det endnu ikke offentliggjort, at deres chef, Peter Bruun Nielsen, netop er genudpeget som vicedirektør for it de næste seks år. Måske har de fornemmet det, gætter Peter Bruun Nielsen. ”Og så må vi se, om de bliver glade”, skæmter han.

De – og resten af Aarhus Universitet – får i al fald en vicedirektør, som er meget glad. Ikke bare for sit nye job, som han kender særdeles godt efter at have bestridt det i ni år. Glæden skyldes også de mange it-brugere på Aarhus Universitet, som forholder sig konstruktivt kritisk til den it-service, som Peter Bruun Nielsen og hans medarbejderstab leverer.

”It er noget, alle er i berøring med og forholder sig til. Enten fordi it-systemet driller, fordi man får en phisingmail, eller fordi man skal håndtere store mængder data. Stort set alt understøttes af it, og den enkelte it-bruger skal være tryg ved driften”, siger Peter Bruun Nielsen.

Han plæderer imod, at it skal være en usynlig støtte, for ansatte og studerende på Aarhus Universitet må gerne vide, hvordan it fungerer. For så bliver de konstruktive medspillere, og det er der brug for i udviklingen af it og den digitale transformation (som vi vender tilbage til), mener han.

Langt lys og solidt grundlag

Da Peter Bruun Nielsen tiltrådte som vicedirektør for it i 2015, kom han til et fragmenteret universitet – set i et it-perspektiv. Der var mange it-systemer, forskelligartet infrastruktur og flere datacentre. Hans opgave var at skabe ensartethed i det store it-landskab, få styr på mange it-projekter og formulere en it-strategi. Det er lykkes, siger universitetsdirektør Kristian Thorn: 

”Peter Bruun Nielsen har overbevisende demonstreret, at han er den rette til at stå i spidsen for Aarhus Universitets it-udvikling og -drift. Da han tiltrådte i 2015, stak it-opgaven i mange retninger, men Peter og den samlede it-organisation har dygtigt gennemført indsatser, som betyder, at vi står på et solidt it-grundlag i dag. Jeg glæder mig til, at Peter fortsætter med at sætte det lange lys på og gennemfører vigtige forandringer i organisationen drevet af it. Jeg er tryg ved tanken om, at Peter fortsætter som vicedirektør for it”, siger Kristian Thorn.

Sikkerhed i fokus

Der er fortsat mange it-systemer på AU, siger Peter Bruun Nielsen.

”Men vi har en fælles it-infrastruktur, og det betyder eksempelvis, at vi ikke skal bruge lang tid på at få noget til at fungere på tværs. Da vi skulle tage Teams (det onlinebaserede kommunikations- og samarbejdssystem, red.) i brug under coronanedlukningen, tog det en dag at rulle det ud, så alle havde adgang. Det havde tidligere ikke været muligt”, fortæller Peter Bruun Nielsen.

Han betoner, at det ikke bare gælder om at yde en hurtig service og skabe en god brugerrejse, som det hedder med it-lingo. Det handler også om at bevare et højt niveau af it-sikkerhed.

”Sikkerhed skal have fuld opmærksomhed, for universiteterne er et yndet mål for cyberkriminalitet. En ny verdensorden betyder, at vi skal være mere opmærksomme på de værn, vi bygger for at beskytte forskernes data. Det stiller krav til os om at lave løsninger, så forskerne har nem og kontrolleret adgang til lukkede miljøer, hvor de kan dele og behandle data med både interne og eksterne samarbejdspartnere”, siger Peter Bruun Nielsen.

Ikke bare strøm til papir

Som genudpeget vicedirektør tør han godt melde programerklæringer ud. Særligt hvad angår den såkaldte digitale transformation.

”Det handler ikke bare om at sætte strøm til processer, men om at lette og automatisere arbejdsgange, så kræfterne kan bruges til andre vigtige opgaver. På AU har vi arbejdet målrettet med at skabe et solidt teknologisk fundament og er nu parate til at høste gevinsterne. Det gælder både de administrative processer og den it-service, som forskerne mærker.  Alle berøres af digital transformation; administrative medarbejdere, studerende og det videnskabelige personale. Målet er frigive tid til kerneydelserne – forskning og uddannelse – og dermed øge kvaliteten”, siger Peter Bruun Nielsen.

Han er klar over, at det kræver ledelsesfokus fra alle hjørner på universitetet, hvis det skal lykkes. Og han mærker viljen til at støtte op.

”Det er derfor, jeg holder så meget af universitetet. Her er en sund kritisk tilgang, og tingene skal forstås og diskuteres i bund, før de bliver accepteret. Fordelen ved det er, at der er konsensus om en beslutning, og at vi sammen lykkes med at komme mål”, siger Peter Bruun Nielsen.

Som leder af it-området på AU gennem ni år har Peter Bruun Nielsen haft succes med at opbygge et driftssikkert vicedirektørområde. Han understreger, at det har været muligt, fordi han har dygtige og kompetente folk omkring sig. 

”Jeg er en holdspiller og bidrager til overblik og prioriteringer. Når systemer ikke spiller, falder det tilbage på it-afdelingen, og så skal vi være hurtige til at sætte det rigtige hold og rydde forhindringer af vejen. It-afdelingen er til for universitetet, og vi er kun en succes, hvis brugerne oplever at få den støtte, de har brug for”, siger Peter Bruun Nielsen.

OM PETER BRRUN NIELSEN

Peter Bruun Nielsen er 58 år, gift, far til fire og bor i Skødstrup, hvorfra han dagligt cykler til og fra arbejde. Før Peter Bruun Nielsen kom til AU, var han it-driftschef i Region Midtjylland. Peter Bruun Nielsen er cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet.