Nyt studie: Opioider dræber, især hvis du er alene

Opioider er en stigende politisk bekymring. Nyt studie fra Aarhus Universitet undersøger omstændighederne bag 327 jyske dødsfald, som er sket efter en overdosis metadon eller morfin.

Selvom data om ulovlige stoffer involveret i dødsfald hvert år bliver indberettet til Sundhedsstyrelsen, er der meget lidt viden om de omstændigheder, som går igen, når folk dør af opioider. Det har et studie fra Institut for Retsmedicin lavet om på, og klinisk lektor Charlotte Uggerhøj Andersen håber, det giver anledning til bedre vejledning af især unge. Foto: Simon Byrial Fischel

Det påvirker vejrtrækningen, som bliver langsommere. Først mister man bevidstheden, og så holder hjertet op med at slå.

Opioiderne metadon og morfin er de hyppigste årsager til dødelige lægemiddelforgiftninger i Danmark. Nu har et studie fra Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet undersøgt de nærmere omstændigheder bag alle morfin-, heroin-, og metadonrelaterede dødsfald i perioden 2013 til 2020 i de fire politikredse, som instituttet dækker - Nordjyllands, Østjyllands, Midt- og Vestjyllands og Sydøstjyllands Politi.

Konklusionen er blandt andet, at det er farligt at bruge opioider, når man er alene.

Studiet viser, at 64 % af de 327 omkomne personer var alene, da døden indtraf, og størstedelen virkede upåvirkede af stoffer, da de sidst blev set i live.

”Søvn er vigtig at genkende som en forløber for opioidforgiftning. Man dør typisk ikke lige efter en overdosis, det kan tage timer, hvor man i en søvnlignende tilstand udvikler iltmangel og organerne sætter ud,” siger klinisk lektor ved Institut for Retsmedicin i Aarhus, Charlotte Uggerhøj Andersen. Hun står sammen med sine kolleger bag studiet, som netop er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Forensic Science International.

”Hvis man har viden, er man klædt på til at reagere. Det handler om at vække folk, og hvis man ikke kan det, skal man ringe 112. Derfor er risikoen for, at det ender fatalt, langt større, hvis der ikke er nogen til at gribe ind,” siger hun.

Analyser af blod

Studiet beskriver, hvor opioidforgiftninger sker. Om personen var alene på dødstidspunktet, om søvn og snorken før døden blev observeret, og det giver en analyse af toksikologiske fund i afdødes blod. Som en del af obduktionen udfører retsmedicinere nemlig en toksikologisk analyse og screener blod fra afdøde for mere end 700 lægemidler og metabolitter.

En retsmedicinsk obduktion er obligatorisk, når der sker dødsfald relateret til ulovlige narkotiske stoffer. Obduktionerne bliver udført efter anmodning fra politiet, og den mest almindelige dødsårsag hos disse afdøde er opioidforgiftning.

”Der er en særlig risiko for forgiftning ved brug af opioider, fordi spændet mellem de doser, der giver en rus og de doser, der kan medføre alvorlig eller dødelig forgiftning er relativt smalt,” siger Charlotte Uggerhøj Andersen.

Inkluderet i obduktionsrapporten er en beskrivelse af dødsfaldet skrevet af en retsmediciner på baggrund af oplysninger fra politiets efterforskning. Beskrivelsen indeholder udtalelser fra den afdødes praktiserende læge, vidner og en beskrivelse af forhold på dødsstedet, hvis det er tilgængeligt. Ved at granske disse rapporter, har det været muligt for forskerne at studere forskellige afgørende faktorer relateret til dødelige opioidforgiftninger, som ikke kan indsamles fra sundhedsdata eller dødsårsagsregistre.

Blandt andet viser studiet, at personer i alderen 15-34 år i højere grad dør af opioidforgiftning, mens der er andre til stede på adressen, end personer over 44 år.

”I mange tilfælde havde andre observeret, at de sov. En vigtig pointe er, at man skal sige det højt, hvis man har taget opioider. De unge skal vide, at de skal holde øje med hinanden, og det er vigtigt, at man ikke bare går fra folk, der ligger og sover, hvis man har mistanke om, at de kan have indtaget stoffer Man skal vække dem,” understreger Charlotte Uggerhøj Andersen.

Langt størstedelen af personerne over 44 år i undersøgelsen døde, mens de var alene.

Studiet viser også, at opioiderne i fatale sager næsten altid er indtaget sammen med andre stoffer – fx benzodiazepiner, som bruges i behandling af angst og søvnproblemer.

”Det er vigtigt at formidle risikoen ved blandingsbrug til alle aldersgrupper, især samtidig brug af beroligende medicin eller alkohol, som kan forstærke effekten af opioider,” siger forskeren.

”Vores undersøgelse understreger behovet for skadesreducerende initiativer i både by- og landområder. Det er vigtigt med kommunikation om risici og faresignaler ved indtag af opioider og om anerkendelse af søvn som en forløber for dødelig forgiftning, især blandt yngre aldersgrupper,” siger Charlotte Uggerhøj Andersen.

Der mangler viden

Studiet er blevet til i samarbejde med Antidote Danmark, som er en NGO af læger, sygeplejersker og frivillige, der informerer om, hvordan man kan genkende overdoser og stoppe opioid-overdoser med en modgifts-næsespray.

”Generelt er der meget lidt viden om misbrug af opioider i Danmark,” siger Michael Lodberg Olsen, som er daglig leder i Antidote Danmark. Organisationen har en bred kontaktflade til stofmiljøer, misbrugscentre, herberger, spillesteder, skoler og unge-netværk.

”Det er især vigtigt at udbrede studiets resultater til unge, der tager opioider eller færdes i miljøer, hvor det sker. Det er vigtigt, at de kender tegnene på forgiftning. For man kan ikke redde sig selv fra en overdosis,” siger han.

”Myndighedernes melding er: Sig nej til stoffer. Vi understreger: Lad være med at tage stoffer alene. Nu er der endnu mere vægt bag ordene,” pointerer han.

 

Fakta – tallene fra studiet

  • Studiet ser på obduktionsrapporterne af 327 personer, som er døde efter forgiftning med opioiderne metadon og morfin i perioden 2013-2020.
  • Personerne hører under én af de fire politikredse: Nordjyllands Politi, Østjyllands Politi, Midt- og Vestjyllands Politi og Sydøstjyllands Politi.
  • 92 af de 327 afdøde personer var mellem 15 og 34 år.
  • 202 af personerne (62 %) døde eller blev fundet døde i deres eget hjem.
  • 68 personer (21 %) døde eller blev fundet døde i et andet privat hjem - oftest på en seng eller sofa.
  • 210 (64 %) var alene, da døden indtraf, og størstedelen virkede upåvirkede af stoffer, da de sidst blev set i live.
  • I 97 tilfælde (30 %) opholdt andre mennesker opholdt sig på samme adresse, mens døden indtraf.

Bag om forskningsresultatet

  • Studiet er en tværsnitsundersøgelse af dødelige forgiftninger forårsaget af metadon eller heroin/morfin.
  • Det er blevet til i et samarbejde mellem Peter Andreas Andersen, Asser Hedegaard Thomsen, Freja Drost Andersen, Jørgen Bo Hasselstrøm, Jakob Ross Jornil og Charlotte Uggerhøj Andersen fra Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet, samt Jakob Hartvig Thomsen og Michael Lodberg Olesen fra Antidote Danmark.
  • Læs mere i den videnskabelige artikel ”Exploring death scenes and circumstances in fatal opioid poisonings: Insights for preventive strategies using forensic autopsy cases in Western Denmark”: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38330673/

 

Kontakt

Klinisk lektor og overlæge Charlotte Uggerhøj Andersen
Aarhus Universitet, Institut for Retsmedicin og Aarhus Universitetshospital, Klinisk Farmakologi
Telefon: +45 60 12 84 30
Mail: cua@forens.au.dk

Retskemiker, Ph.d., Jakob Ross Jornil
Aarhus Universitet, Institut for Retsmedicin
Telefon: 86 16 83 57
Mail: jjor@forens.au.dk

Læge, ph.d.-studerende Peter Andreas Andersen
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin - Danish Pain Research Center
+45 60 20 26 87
pean@clin.au.dk

Daglig leder, social iværksætter og initiativtager Michael Lodberg Olsen
Antidote Danmark
Telefon: 25 85 24 85
Mail: mlo@antidote.dk