Nyt overblik over fænotyperingsekspertisen på AU

Ekspertisen og mulighederne inden for fænotypering på AU er nu blevet samlet på en ny hjemmeside for forskere, som har brug for ydelsen.

Mus, fænotypering.
Foto: Colourbox

En ny hjemmeside giver nu overblik over alle AU’s specialister inden for fænotyperingstests, som er relevante for forskere på Health og Science and Technology. På siden kan du finde informationer om alle typer fænotyperingstests, der udføres på AU, hvilke metoder og udstyr man bruger, hvor det er lokaliseret samt kontaktoplysninger til en forsker, som er specialist inden for det specifikke område.

Målet er, at siden skal fremme videndeling og samarbejde forskerne imellem og samtidig sikre bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer på tværs af AU.

Hjemmesiden bliver løbende udbygget, i takt med at nye fænotyperingsmuligheder kommer til. Etableringen af siden er første skridt mod et kompetencecenter for fænotypering, som står klart, når en ny dyrestald er færdig i slutningen af 2016 i den nye Biomedicin-bygning.

Ønsker du at få tilføjet en fænotyperingstest på hjemmesiden eller at få yderligere oplysninger omkring fænotyperingsaktiviteter, bedes du kontakte sekretariatsleder Morten Pless.

Besøg hjemmesiden via linket.

Yderligere oplysninger

Professor Christian Aalkjær
Aarhus Universitet, Institut for Biomedicin
Direkte telefon: 8716 9526
Mobil: 3045 4306
ca@fi.au.dk