Mette Viuff modtager prestigefuld ph.d.-pris for forskning i Turner syndrom

Mette Viuff, læge og ph.d. fra Institut for Klinisk Medicin, er blandt de fem modtagere af årets ph.d.-pris, som blev uddelt af Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF).

Ph.d.-prisen blev indstiftet af AUFF i 2003 for at hædre bemærkelsesværdig ph.d.-forskning på Aarhus Universitet.
Ph.d.-prisen blev indstiftet af AUFF i 2003 for at hædre bemærkelsesværdig ph.d.-forskning på Aarhus Universitet. Foto: Anne Kring

Ph.d. Mette Viuff modtager AUFF’s talentpris og 50.000 kr. for sin forskning i Turner syndrom – en kromosomsygdom, der skyldes et helt eller delvist fraværende X-kromosom og blandt andet resulterer i symptomer som reduceret højdevækst og fertilitetsproblemer. Der er diagnosticeret omkring 1.000 kvinder og piger med syndromet i Danmark.

Mette Viuff har i sin forskning udfordret den konventionelle opfattelse af sygdommens årsager og påvist, at det ikke kun er fraværet af de gener, der sidder på X-kromosomet, der gør patienterne syge.

”Den gængse opfattelse har været, at hvis du mangler dét gen, bliver du syg på dén måde. Men vi har vist, at det ikke er så ligetil. Det er et kæmpe sammenspil af mekanismer, der gør sig gældende,” siger hun.

Derudover har Mette Viuff i sin ph.d.-forskning vist, at kvinder med Turner syndrom, som får livslang østrogenbehandling, kun oplever gavnlige effekter af behandlingen, på trods af, at østrogenbehandling typisk øger risikoen for blodpropper og kræft.

Forskeren arbejder i dag som fødselslæge på Aarhus Universitetshospital og bidrager i sin fritid til et nyt forskningsprojekt om Turner syndrom. Med denne pris anerkender Aarhus Universitets Forskningsfond Mette Viuffs betydningsfulde bidrag til genetik og epidemiologi.

Du kan høre mere om Mette Viuffs forskning i videoen her:

Kontakt

Læge og ph.d. Mette Hansen Viuff
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin - Hormon- og Knoglesygdomme
Mail: metteviuff@clin.au.dk