Jørgen Frøkiær fortsætter som leder for Institut for Klinisk Medicin

Efter fem år som leder af Institut for Klinisk Medicin har Jørgen Frøkiær valgt at takke ja til en forlængelse af sin ansættelse i spidsen for ”Danmarks bedste kliniske forskningsmiljø”, hvor han de næste tre år bl.a. vil fokusere på rekruttering og karriereudvikling for de ansatte

Jørgen Frøkiær overtog ledelsen på IKM i 2018 fra Kristjar Skajaa. Foto: AU Health

Jørgen Frøkiær har valgt at fortsætte som leder af Institut for Klinisk Medicin de kommende tre år og har forlænget sin kontrakt, der oprindeligt udløb denne sommer.

Ifølge dekan ved Health Anne-Mette Hvas har Jørgen Frøkiærs erfaring, engagement og lederskab været afgørende for den position, som instituttet har i dag.

”Jeg er meget glad for, at Jørgen Frøkiær har valgt at takke ja til at fortsætte som leder af Institut for Klinisk Medicin i yderligere tre år. Der er ingen tvivl om, at Jørgen allerede har gjort en stor indsats for instituttet og fakultetet som helhed, og jeg er sikker på, at hans ledelse og ekspertise vil fortsætte med at drive Institut for Klinisk Medicin fremad”, siger hun om forlængelsen.

Skal være meningsfuldt at arbejde på IKM

Jørgen Frøkiær har en baggrund som ledende overlæge og klinisk lærestolsprofessor og havde dermed indgående kendskab til både kulturen på instituttet og det tætte samarbejde med Aarhus Universitetshospital, da han overtog ledelsen fra Kristjar Skajaa i 2018.

Efter en forskerkarriere med mange internationale relationer har de seneste fem år i højere grad budt på personaleledelse, budgetstyring, uddannelse og strategisk udvikling af instituttet for den 66-årige professor.

”Det har været spændende at stå i spidsen for Danmarks bedste kliniske forskningsmiljø, og min målsætning, da jeg tiltrådte var, at IKM skulle være blandt Danmarks bedste arbejdspladser. Det vil sige, at medarbejdere skal opfatte det som meningsfuldt og interessant at være en del af instituttet,” siger Jørgen Frøkiær.

Fokus på arbejdsmiljøet

I bestræbelserne på at adressere eventuelle problemer med trivsel og arbejdstilfredshed har instituttet under Jørgen Frøkiærs ledelse gennemført flere omfattende undersøgelser af arbejdsmiljøet.

Det omfatter bl.a. den eksterne undersøgelse, som videnscenteret KVINFO gennemførte i 2021 med fokus på oplevelser af forskelsbehandling og uønsket seksuel opmærksomhed.

Rapporten har medført flere indsatser, der er blevet iværksat for at forbedre arbejdsmiljøet på instituttet og på Health. Og det vil også være et fokuspunkt de næste tre år, siger Jørgen Frøkiær.

”Jeg vil i samarbejde med den øvrige ledelse fortsætte med at arbejde for at skabe en sikker og inkluderende arbejdsplads for alle medarbejdere.”

En stram økonomi er et af de grundvilkår, som institutlederen har måttet vænne sig til i løbet af de seneste fem år.

Derudover har han været optaget af arbejdet for at fjerne nogle af de bureaukratiske forhindringer, der spænder ben for den kliniske forskning i Danmark.

”De juridiske problemstillinger for klinisk forskning – herunder de ofte fejlfortolkede GDPR-regler – har været et konstant opmærksomhedspunkt, som har fyldt meget mere, end det burde. Jeg håber, at vores medarbejdere snart oplever, at de skal bruge mindre tid og kræfter på disse områder,” siger Jørgen Frøkiær.

Samarbejde er nøglen

På IKM, der har en kompleks struktur, og hvor mange af de ansatte deler deres tid mellem forskning og klinisk praksis, spiller et velfungerende samarbejde både internt og på tværs af organisationerne en vigtig rolle.

Og for at sikre en tydelig og effektiv ledelsesstreng, der kan sikre udvikling og realisering af instituttets strategi, blev der i 2019 etableret en ny organisationsstruktur med introduktionen af en udvidet lederkreds.

Den består - ud over institutledelsen - af de ledende kliniske professorer, de ledende professorer og de akademiske koordinatorer. Lederkredsen har ansvaret for at sikre en kobling til og fra institutledelsen og implementering af IKM’s strategiske indsatser lokalt.

”Det er ligeledes afgørende med et fortsat godt samarbejde mellem hospitalsledelserne på Aarhus Universitetshospital og de øvrige hospitaler i regionen, hvor vi blandt andet skal sikre rammerne for rekruttering og karriereudvikling for de ansatte,” siger Jørgen Frøkiær.


Mere om Jørgen Frøkiær

  • Uddannet læge i 1986 fra Aarhus Universitet. Indledte sideløbende med studiet sin forskningskarriere
  • Forsker i nyresygdomme og forsvarede i 1998 disputats om emnet. Har publiceret mere end 300 forskningsartikler inden for sit felt.
  • Fra 1999 overlæge i klinisk fysiologi og nuklearmedicin på Aarhus Universitetshospital, hvor han blev professor i 2004
  • Fra 2012 lærestolsprofessor på Aarhus Universitet og dermed forsknings- og undervisningsansvarlig for det lægefaglige speciale klinisk fysiologi og nuklearmedicin
  • Har bl.a. været formand i Danmarks Frie Forskningsfond Sundhed og Sygdom og medlem af Lundbeckfondens videnskabelige komité. Er pt. formand for Novo Nordisk Fondens priskomité og næstformand i Bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond.
  • Har gennem årene modtaget forskellige priser, bl.a. Familien Hede Nielsens Forskningspris samt Odd Fellow Ordenens Forskningspris. Modtog februar 2018 hædersprisen fra Danske Lægers Forsikringsforening for sin omfattende indsats inden for kliniske og eksperimentelle organfunktionsundersøgelser af nyrerne.

 

Kontakt: 

Institutleder Jørgen Frøkiær
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin
Mobil: 20 23 45 27
Mail: jf@clin.au.dk