”Jeg arbejder i spændingsfeltet mellem sikkerhed og bæredygtighed”

Har du nogensinde undret dig over, hvad der mon bliver af de farlige eller giftige kemikalier og stoffer, der bruges til forskning rundt omkring på Health? Svaret kan findes hos sikkerhedskonsulent Trine Guldager Sørensen.

Trine Guldager Sørensen står blandt andet for at undervise laboranter, teknikere, forskere, studerende og chauffører i risikovurdering, bortskaffelse af kemisk affald og transport af farligt gods.
Trine Guldager Sørensen står blandt andet for at undervise laboranter, teknikere, forskere, studerende og chauffører i risikovurdering, bortskaffelse af kemisk affald og transport af farligt gods. Foto: Genereret med Adobe Firefly.

”Min vigtigste rolle er skabe et sikkert og miljøvenligt arbejdsmiljø i laboratorierne”.

Så simpelt kan det siges, når Trine Guldager Sørensen beskriver sit arbejde på Health. Med en baggrund som laboratorietekniker og et langt arbejdsliv i laboratoriet, der tog form tilbage i 90’erne, har hun gennem flere årtier udviklet en dyb forståelse for sikkerhedsprocedurer og bæredygtighed i forskningsverdenen.

"Jeg har altid haft en interesse for sikkerhed og arbejdet med farlige stoffer. Som ung laborant lavede jeg vejledninger til arbejdet med farlige kemikalier. Som årene gik, tog sikkerhedsarbejdet mere og mere af min tid, og jeg lavede senere guides til arbejdet med nanopartikler, radioaktivt stof, pesticider og meget andet. I dag har jeg et særligt fokus på, hvordan vi kan få skabt en grønnere fremtid i laboratorierne uden at gå på kompromis med sikkerheden,” siger Trine Guldager Sørensen.

Underviser alle fra forskere til chauffører

Hun gik fuldtid som sikkerhedsrådgiver i 2012 og er i dag en vigtig ressource på Health. Trine Guldager Sørensen står nu også for at undervise både laboranter, teknikere, forskere, studerende og chauffører i risikovurdering, bortskaffelse af kemisk affald og transport af farligt gods.

"Mit mål med undervisningen er at omdanne komplekse vejledninger til håndgribelige hverdagssituationer, som ph.d.-studerende såvel som chauffører kan få noget ud af. Det kan virke som en stor mundfuld, når man hører ordet ’kemisk risikovurdering’, så min fornemste opgave er at sikre, at medarbejderne vigtigst af alt forstår, hvad de skal bruge informationen til i deres hverdag,” siger hun.

Ifølge Trine Guldager Sørensen ser netop hverdagen i laboratoriet meget anderledes ud i dag, end da hun startede tilbage i 90’erne.

”Vi har fået meget bedre overblik over, hvor farligt det egentligt er at arbejde med forskellige kemikalier og stoffer. I gamle dage kunne en beskrivelse lyde: ’Kan være kræftfremkaldende. Det er op til dig, om du vil arbejde med stoffet’. Det lyder jo helt hul i hovedet i dag, for nu har vi helt klare regelsæt,” siger hun og fortsætter:

”Da jeg startede i universitetsverdenen, producerede vi desuden ofte læssevis af paller med 25-liters dunke med kemisk affald, som blev sendt afsted med en lastbil. Nu ender affaldet i små fem-liters dunke, som vi sender ud i ny og næ, fordi vi kan udføre det samme arbejde med meget mindre spild”.

Gode råd til grøn håndtering af kemikalier fra AU’s Grønne Lab Guide:

  1. Få overblik over arbejdsprocessen (planlæg og tilrettelæg).
  2. Indhent informationer om farlige egenskaber, herunder miljøfarlige egenskaber, læs sikkerheds-databladet.
  3. Undersøg om der kan anvendes et mindre farligt, herunder miljøfarligt kemikalie (substitution).
  4. Indkøb de rette mængder.
  5. Søg på registrerede kemikalier på AU, lån af hinanden på instituttet via en database.
  6. Ryd op i kemikalie-skabene. Opbevaring af kemikalier foregår under ventilation, som er energikrævende. Derfor anbefales det at indføre en årlig oprydning i kemikalie-skabene, så der ikke står unødvendige kemikalier og fylder.
  7. Sorter affald korrekt.

Du kan læse mere om arbejdet med at løfte det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på Health på FAMU-siden her.

”Jeg har altid haft et grønt hjerte”

Trine Guldager Sørensens arbejder stopper ikke ved sikkerhed. Som en del af arbejdsgruppen bag ”AU’s Grønne Guide” har Trine også været med til at sætte bæredygtighed på dagsordenen i laboratorierne på universitetet.

”Jeg har altid haft et grønt hjerte, så det var en opgave, der lå lige til højrebenet at bidrage til at finde bæredygtige løsninger og sikre, at de ikke kompromitterer sikkerheden i laboratoriet,” siger hun.

”Vi har særligt kunnet hente en stor besparelse på CO2-udledningen i laboratorierne ved at skære ned på antallet af stinkskabe og ændre adfærden i brugen af dem. Desuden har vi indført tommelfingerregler som at lade være med at have kemikalier stående for længe og kun at købe den mængde, vi skal bruge. Det er gavnligt fra både et klimamæssigt og sikkerhedsmæssigt synspunkt,” siger Trine Guldager Sørensen.

”Jeg ved nærmest ikke, hvad vi skulle gøre uden hende”

David Kraft er koordinerende arbejdsmiljøleder på Health og forperson for AU Kemikalienetværk, et netværk, som arbejder for at sikre en rationel og ensartet implementering af håndtering af kemikalier på universitetet. Han har kun rosende ord til overs for Trines Guldager Sørensens arbejde.

”Kemisk risikovurdering og bæredygtigheden i laboratorierne er et område, som vi prioriterer og bruger mange kræfter på. Derfor er Trine enormt værdifuld for os. Ikke kun på grund af hendes store viden, men også fordi hun tager ansvar langt ud over hendes egentlige arbejdsområde," siger han og fortsætter:

”Jeg ved nærmest ikke, hvad vi skulle gøre uden hende. De få gange, vi har haft situationer med udrykning og akutte sikkerhedskriser i laboratorierne, så er det Trine, jeg ringer til. Hun er med hele vejen, tager ansvar og er fantastisk til at kommunikere klart og i øjenhøjde med alle folk, hun møder”.

Selvom Trine Guldager Sørensens karriere i laboratoriet har varet flere årtier, er hun på ingen måde færdig med at tænke i nye baner, når det kommer til at øge sikkerheden og bæredygtigheden.

”På Københavns Universitet har man lavet en certifikatordning, hvor det enkelte laboratorium kan få tildelt en guld- sølv- eller bronzemedalje afhængig af, hvor gode de er til at løfte klimaindsatsen. Det kunne jeg sagtens se fungere her på AU. Jeg tror generelt, at bæredygtighed og en grøn profil i fremtiden bliver noget af det vigtigste, hvis vi vil tiltrække dygtige studerende og gæsteforskere” siger Trine Guldager Sørensen.

AU's Grønne Guide

I AU’s Grønne Guide kan du finde inspiration til, hvordan du kan bidrage til et grønnere universitet. Guiden dækker ikke bare hverdagen i laboratoriet, men også gode råd til transport, mad og drikke, hverdagen på kontoret samt til møder og konferencer.

AU’s Grønne Guide tager udgangspunkt i AU’s klimastrategi.

Kontakt

Sikkerhedsrådgiver Trine Guldager Sørensen
Aarhus Universitet, Administrationscenter Health
Telefon: 20 73 04 77
Mail: tgs@au.dk

Lektor, sektionsleder og koordinerende arbejdsmiljøleder David Christian Evar Kraft
Aarhus Universitet, Institut for Odontologi og Oral Sundhed
Telefon: 40 63 10 30
Mail: dck@dent.au.dk