Hvorfor er du med?

Vi har spurgt to travle forskere, hvorfor de prioriterer at være en del af Netværk om Fødevarer og Ernæring. Måske er det også noget for dig?

Foto: Simon Byrial Fischel

Alexander Wieck Fjældstad
38 år 
Læge og lektor, Institut for Klinisk Medicin.
I gang med hoveduddannelsen til øre næse hals-læge med en 80 pct. klinisk stilling på Øre-næse-halsafdelingen i Gødstrup og et 20 pct. lektorat på Aarhus Universitet.

Jeg har været med til at starte Danmarks første klinik for lugt og smagssans. Det er multidisciplinært – selvfølgelig har vi meget fokus på næsen - men der er brudflader til fx psykologi, kemi og neurologi.  

Jeg meldte mig ind i Netværk om Fødevarer og Ernæring, fordi man ikke kommer særlig langt selv. Og for at møde kolleger fra tilstødende forskningsområder, som jeg kan diskutere med, lave projekter eller skrive fondsansøgninger med. Hvis man for alvor skal bevæge sig fremad, har man brug for nogen, som kan gøre opmærksom på de aspekter, man mangler at tænke ind i sin forskning.

Jeg har et stort netværk inden for lugt og smag, og vi holder hyppige møder. Når man arbejder i en niche, bliver det også der, man får sine relationer. Det har fordele, men man kan også få skyklapper på. Ved årsmødet i Netværk om Fødevarer og Ernæring sidste år var ét af hovedtemaerne lugtesans, og det var med til at øge opmærksomheden på det nichefelt, jeg arbejder med. Nu har mange andre fået interesse for at inkludere det.  

Jeg sidder i netværkets styregruppe, og vi samarbejder blandt andet med repræsentanter fra Arla Foods - en virksomhed, som traditionelt har haft rigtig meget fokus på tech. Som forskere kan vi bruge netværket til at præge nogle af de private aktører i industrien og til at vise, at de sundhedsfaglige aspekter er relevante, når de lægger strategi for blandt andet fondsuddelinger.

Det er en fordel, at netværket er relativt bredt, for så opdager medlemmerne, hvad der sker et par mure væk i de gule bygninger eller på hospitalet. Der kan dukke mange interessante muligheder op, som man ikke havde overvejet. Måske opdager man en vej til at starte ny forskning, måske kan man komme med på et projekt – ellers ved man, hvem man skal tage fat i på et senere tidspunkt.

Studerende er meget velkomne, og man behøver ikke være ph.d. Der foregår en vild udvikling inden for fx teknologi og kommunikation, og en frisk vinkel på tingene kan åbne for helt nye muligheder. Selv hvis man har lavet et mindre forskningsprojekt, har man en specialviden, og nogle gange opstår der sjove eller uforudsete matches, der gør, at det kan inkluderes i et projekt.

Inden for Health og i AU-regi foregår der sindssygt mange spændende ting. Netværkene formidler meget af det, der sker – så man får forbedret sin radar og kan holde sig orienteret på en overskuelig måde.


Dorthe Dalstrup Jakobsen
32 år
Cand. Scient i idræt og sundhed og ph.d.-studerende ved Institut for Klinisk Medicin, Steno Diabetes Center Aarhus.

Jeg laver en ph.d. om børn og ernæring i samarbejde med Julemærkehjemmene. Jeg ser bl.a. på børnenes vægtudvikling, hvordan de har det før og efter opholdet, undersøger deres spiseadfærd og laver en intervention med ekstra protein.

Jeg havde en poster med til det første årsmøde i Netværk om Fødevarer og Ernæring, hvor jeg viste de foreløbige resultater fra mit projekt. Som ung forsker kan jeg godt synes, at jeg ikke har så meget at byde ind med i forhold til alle de andre kloge hoveder, der kommer. Men på den anden side er det vigtigt at komme af sted, hvis jeg vil udvikle mine kompetencer og mit netværk. Det er lidt grænseoverskridende, men det bliver lettere hver gang, og netværksmøderne er en god mulighed for at fortælle om det, jeg laver.

Der er lidt hierarki i den her verden, og som ph.d. studerende med en ikke-medicinsk baggrund kan det godt være intimiderende at byde ind med mine egne ideer og forskning. Men samtidig er det også mit eget ansvar at råbe op, og derfor tog jeg en poster med til årsmødet. Jeg kommer nok ikke med det mest interessante, der bliver sagt den dag, men måske møder jeg nogen, der arbejder inden for det samme område som jeg, og måske kan det skabe grobund for et fremtidigt samarbejde.

Jeg læste om netværket og meldte mig ind, fordi det giver mulighed for at sparre og lære noget om, hvad der foregår inden for feltet. Det kan være svært at holde sig opdateret og vide, hvem man skal gå til, hvis man mangler sparring inden for et område eller gerne vil noget inden for et specielt felt. Nyhedsbrevene er gode, for her kan jeg hurtigt se, om der sker noget interessant.

Som forsker bliver man inviteret til mange spændende arrangementer, og det er selvfølgelig altid en prioritering, når man er familiemenneske og har travlt med sin ph.d.  Men jeg prioriterede årsmødet, fordi det er en god måde at møde andre, der arbejder med ernæring, og få input til egen forskning.

Jeg er med i andre netværk – blandt andet et på Steno Diabetes Center med fokus på overvægt, hvor folk, der kender hinanden, giver konkret sparring og vidensdeling på et snævert felt. Fordelen ved Netværk om Fødevarer og Ernæring er, at man får øjnene op for noget helt nyt, og man får kontakt med nye mennesker.

Meld dig ind

Læs mere om Netværk om Fødevarer og Ernæring

Netværket holdt årsmøde i slutningen af maj – se billederne her.