Health uddeler fuldt finansierede ph.d.-stipendier til otte forskere

To gange om året uddeler fakultetet fuldt finansierede ph.d.-stipendier til talentfulde forskere med en lovende karriere foran sig. Årets første pulje er nu fordelt, og otte forskere kan se frem til at blive indskrevet som ph.d.-studerende på Ph.d.-skolen på Health.

Om fakultetets fuldt finansierede ph.d.-stipendier

  • Fakultetet uddeler fuldt finansierede ph.d.-stipendier to gange om året på baggrund af åbne opslag. Det præcise antal ph.d.-stipendier bliver fastlagt forud for hver uddelingsrunde.
  • Uddelingen af ph.d.-stipendierne er baseret på en række bedømmelseskriterier og Stipendieudvalgets ekspertvurderinger af ansøgernes kvalifikationer, talent og projekt.
  • Stipendieudvalget er udpeget af dekanen og fungerer som rådgivende organ. Udvalgets medlemmer repræsenterer den akademiske diversitet på Health.
  • Et fuldt finansieret ph.d.-stipendie dækker tre års løn og studieudgifter.
  • Næste uddelingsrunde finder sted i slutningen af efterårssemesteret.

Fakultetet har i første uddelingsrunde i 2023 investeret i otte nye ph.d.-studerende. To af dem er tilknyttet Institut for Folkesundhed, mens de øvrige hører til under Institut for Klinisk Medicin. Emnerne spænder vidt – fra reproduktion og fysisk aktivitet til venøs tromboemboli og Parkinsons sygdom. De nye ph.d.-studerende er:

Andreas Baun, Institut for Klinisk Medicin

Titel: Connecting the dots across systems - a multimodal imaging study on prodromal Parkinsonism

Vejleder: Professor Nicola Pavese

Om ph.d.-projektet: Ved hjælp af flere PET- og MRI-billedmodaliteter skal Andreas Baun i sit projekt undersøge de rumlige og tidsmæssige forhold mellem forskellige patologiske mekanismer, der er involverede i de meget tidlige stadier af Parkinsonisme.

Anne Hjort Thomsen, Institut for Folkesundhed

Titel: Social inequality in pregnancy and reproductive health in children

Vejleder: Professor Cecilia Ramlau-Hansen

Om ph.d.-projektet: I sit ph.d.-projekt skal Anne Hjort Thomsen undersøge sammenhængen mellem forældrenes uddannelse, indkomst og erhverv og deres børns pubertetsudvikling, frugtbarhed og risiko for infertilitet senere i livet. Det gør hun ved hjælp af data fra registre og kohorter. Formålet er at øge forståelsen af, hvordan social ulighed påvirker reproduktiv sundhed.

Anne Lind Malte, Institut for Klinisk Medicin

Titel: The fibrinolytic system in venous thromboembolism recurrence: pathophysiology and risk assessment

Vejleder: Lektor Julie Brogaard Larsen

Om ph.d.-projektet: Venøs tromboemboli (VTE) er en hyppig sygdom med stor mortalitet og morbiditet, og 30 % af patienterne vil få en ny VTE inden for 10 år. Anne Lind Malte skal i projektet undersøge fibrinolysen, dvs. evnen til at nedbryde dannede tromber, hos VTE-patienter. Det gør hun ved hjælp af en ny laboratoriemetode, der skal finde nye risikomarkører for recidiv af VTE.

Cecilie Thrue, Institut for Folkesundhed

Titel: Can high-intensity exercise be used to treat fatigue in Parkinsons' Disease?

Vejleder: Professor Ulrik Dalgas

Om ph.d.-projektet: Det primære formål med ph.d.-studiet er at undersøge, om højintenstræning har potentiale til at mindske træthed hos personer med Parkinsons sygdom både akut, dvs. virkninger observeret umiddelbart efter en enkelt træningssession, og/eller kronisk, dvs. det generelle træthedsniveau efter en periode med regelmæssige træningssessioner.

Eleni Sia, Institut for Klinisk Medicin

Titel: Mapping the epigenetic signature of THC exposure during pregnancy in offspring neurocognitive development

Vejleder: Lektor Rodrigo Grassi-Oliveira

Om ph.d.-projektet: Eleni Sia skal undersøge den (epi-)genetiske ramme, der forbinder prænatalt cannabisbrug med den efterfølgende hjerneudvikling hos barnet. I projektet anvender hun både dyremodeller og menneskelige hjerneorganoider, og formålet er at styrke vores forståelse af sammenhængen mellem prænatalt cannabisforbrug og den neurologiske udvikling hos barnet.

Marie Dahl Jørgensen, Institut for Klinisk Medicin – Klinisk Epidemiologisk Afdeling

Titel: Physical Activity and Spontaneous Abortion – a cohort study and a randomized controlled trial

Vejleder: Klinisk specialist Anne Sofie Dam Laursen

Om ph.d.-projektet: Formålet med ph.d.-projektet er at undersøge, om forskellige niveauer af fysisk aktivitet i perioden op til graviditet og i den tidlige graviditet har betydning for risikoen for spontan abort blandt danske par, der forsøger at blive gravide. Marie Dahl Jørgensen tager udgangspunkt i SnartForældre.dk-kohorten, hvor hun vil kombinere data fra spørgeskemaer, registre og aktivitets-ure.

Simon Arvin, Institut for Klinisk Medicin

Titel: Vagus Nerve Stimulation: Touching the Brain, from the Outside

Vejleder: Klinisk lektor Andreas Nørgaard Glud

Om ph.d.-projektet: Simon Arvin skal i sit ph.d.-projekt teste hypotesen om, at stimulation af vagusnerven øger niveauet af noradrenalin i hjernen ved at aktivere locus coeruleus, en lille struktur i hjernestammen, også kendt som hjernens blå prik. Holdet bag tror, at vagusnervens kliniske virkning opstår gennem locus coeruleus, og at dette kan udnyttes til at udvikle nye medicinske behandlinger – fx at vække folk i koma.

Torsten Grønbech Nielsen, Institut for Klinisk Medicin

Titel: Clinical outcome after Medial Patella Femoral Ligament Reconstruction (MPFL-R) in children and adults with Patella dislocation.

Vejleder: Klinisk professor Martin Lind

Om ph.d.-projektet: I sit ph.d.-projekt skal Torsten Grønbech Nielsen undersøge, om en nyere MPFL-R-teknik, dvs. en rekonstruktion af det mediale patellafemorale ledbånd, hvor man bruger en overfladisk del af en sene fra forsiden af låret og fiksering uden skruer, giver bedre behandlingsresultater end standardproceduren.