Health-forsker får 28 mio. kr. til forskning i målrettet kræftbehandling

Den danske andel af en stor bevilling fra EU og en række samarbejdspartnere på godt 250 mio. kr. i alt går til professor Claus Lindbjerg Andersen og hans forskerteam på Institut for Klinisk Medicin og Molekylær Medicinsk Afdeling (MOMA) på Aarhus Universitetshospital.

EU og 12 firmapartnere er gået sammen om projektet GUIDE.MRD, der involverer patienter fra Danmark, Frankrig, Holland, Sverige, Tyskland og Østrig. De største af de 12 firmapartnere er Illumina, BMS, Roche og Astra Zeneca.
EU og 12 firmapartnere er gået sammen om projektet GUIDE.MRD, der involverer patienter fra Danmark, Frankrig, Holland, Sverige, Tyskland og Østrig. De største af de 12 firmapartnere er Illumina, BMS, Roche og Astra Zeneca. Foto: Anita Graversen

Claus Lindbjerg Andersen og hans kolleger skal som en del af det nye projekt, GUIDE.MRD, afsøge, om en undersøgelse for kræft-DNA i blodet hos patienter opereret for lunge-, tarm- eller bugspytkirtelkræft kan identificere de patienter, der har restsygdom og dermed stor risiko for at få sygdomstilbagefald.

”Når kræftceller dør, frigiver de kræft-DNA, som kan måles i blodet. Vi har i vores tidligere danske studier vist, at hvis man efter operation for kræft finder kræft-DNA i blodet, er det en meget stærk indikator på patientens risiko for stadig at have restsygdom,” siger Claus Lindbjerg Andersen.

I dag diagnosticeres – afhængig af kræftformen – mellem en tredjedel og to tredjedele af patienterne i et stadie, hvor der er mulighed for, at man ved operation kan fjerne al kræften. På trods af operationen oplever 20-40 % af patienterne at få tilbagefald. Det er denne gruppe af patienter, som GUIDE.MRD-projektet omhandler.

”Målet er at identificere den metode, som bedst, hurtigst og mest omkostningseffektivt kan hjælpe os til at identificere de få patienter, der har risiko for tilbagefald, så vi kan vi nøjes med at tilbyde kemoterapi til dem, og ikke alle andre,” siger Claus Lindbjerg Andersen.

AUH og AU's aktivitet i projektet er en del af et konsortium, der samlet har modtaget en bevilling fra EU på 17,66 millioner EUR. Firmapartnerne i projektet bidrager også med 17 millioner EUR. Det samlede budget er på 34,66 millioner EUR.

Af EU bevillingen går samlet 3.84 millioner EUR til AU og AUH aktiviteter.

Kontakt

Professor Claus Lindbjerg Andersen
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og
Aarhus Universitetshospital, Molekylær Medicinsk afdeling (MOMA)
Telefon: +45 78 45 53 19
E-mail: cla@clin.au.dk

Omtalen er baseret på pressemateriale fra Aarhus Universitetshospital.