Nu tager vi Blackboard i brug på Health

Blackboard er AU’s nye fælles system til læringsaktiviteter og håndtering af kursusmateriale for studerende og undervisere. Systemet er pilottestet på BSS og bliver nu implementeret på de øvrige hovedområder. På Health tager knap halvdelen af de studerende og deres undervisere Blackbord i brug efter sommerferien.

Nu skal studerende og undervisere på Health også i gang med at bruge Blackboard.
Nu skal studerende og undervisere på Health også i gang med at bruge Blackboard.

Blackboard er AU’s nye Learning Management System (LMS). På Health erstatter det AULA, og efter pilottestninger på blandt andet folkesundhedsvidenskab og tandplejeruddannelsen er det nu tid til at implementere Blackboard på alle uddannelser.

På Health tager knap halvdelen af de studerende og deres undervisere systemet i brug i begyndelsen af efterårssemesteret i år, og de sidste følger i forårssemesteret 2015.

Implementering deles op i to faser

Implementeringen af det nye LMS sker i to etaper, og i første omgang tager cirka 1.800 studerende fordelt på alle institutter det nye LMS i brug.

”Vi har valgt at dele implementeringen op i to faser på Health. Vi har allerede gjort os gode erfaringer med systemet i pilotfasen og vil kunne understøtte brugerne og sikre en driftssikker løsning for både studerende og undervisere,” siger prodekan for uddannelse Berit Eika. ”Blandt andet har vi allerede nu etableret et netværk af superbrugere på institutterne”, tilføjer hun.

På bacheloruddannelserne er det i første omgang alle studerende på folkesundhedsvidenskab, alle studerende på tandplejeruddannelsen, alle studerende på idræt, 5. + 6. semester på medicin og 5. semester på odontologi, der tager det nye LMS i brug.

For de kandidatstuderendes vedkommende er det alle studerende på folkesundhedsvidenskab, alle studerende på idræt, alle studerende på optometri og synsvidenskab og 1. + 2. semester på medicin, som skal bruge Blackboard fra efterårssemesteret.

Styrker læring og forberedelse

”Vi ser frem til at få Blackboard implementeret på Health. Systemet har mange fordele, og jeg er sikker på, at både studerende og undervisere vil få gavn af det. Med Blackboard får vi en række nye redskaber og funktioner stillet til rådighed, som kan styrke den studerendes læring og forberedelse og giver underviseren et bedre indblik i samme,” siger Berit Eika.

”Inden implementeringen i efterårssemestret bliver underviserne tilbudt introduktionskurser. Vi ved fra BSS, at systemet er let for de studerende at gå til, men også de studerende skal selvfølgelig have lettilgængeligt introduktionsmateriale,” siger hun.

Blackboard forventes fuldt implementeret på hele AU inden udgangen af 2015.


Hvad er Blackboard?

Blackboard er et fælles AU-system til læringsaktiviteter og kursusmateriale. Systemet giver først og fremmest mulighed for kontakt mellem underviser og studerende uden for den almindelige undervisning. For undervisere og administration vil det være muligt at formidle informationer og undervisningsmateriale, men systemet vil også kunne fungere som forum for egentlig online læring. Blackboard bliver samlingspunkt for kursusmateriale og vil fungere som forum for online læring og studenteraktiviteter.

I modsætning til bl.a. AULA bliver Blackboard fælles for alle studerende, og det bliver også langt nemmere at vedligeholde det nye fælles system, som løbende kan udbygges med flere funktioner. Der arbejdes allerede i forbindelse med implementeringen på at etablere en supportorganisation for brugere, som inddrager både tekniske-, funktionsmæssige- og pædagogiske aspekter.

Blackboard anvendes i dag på over 9.300 uddannelsesinstitutioner i mere end 60 lande. Det er det mest brugte LMS på verdensplan. På sigt erstatter Blackboard tidligere systemer som eksempelvis AULA, CampusNet og FirstClass

Læs mere om Blackboard på AU.