”De studerende inspirerer mig til at blive en bedre underviser”

Det er især de studerendes faglige og menneskelige udvikling, som studielektor Simon Lønbro værdsætter, når han underviser på Idrætsvidenskab på Institut for Folkesundhed. Han har særligt fokus på at klæde de studerende på, så de kan omsætte deres teoretiske viden til praksis udenfor de gule universitetsmure.

Studerende skal opnå en dyb faglig indsigt og blive inspireret til selv at dykke mere ned i emnet.  Det er målsætningen for studielektor Simon Lønbro, når han underviser studerende på både bachelor- og kandidatniveau i idrætsvidenskab. Han har undervist i træningsfysiologi siden 2009, men selvom han har 15 års undervisningserfaring med i sportstasken, så er det ikke altid same procedure as last year, når han træder ud foran et hold studerende.

”Jeg er meget opmærksom på at udvikle mig som underviser, så min værktøjskasse bliver så stor som muligt. Der blæser konstant nye vinde indenfor undervisning, og jeg har et ansvar for at gøre undervisningen interessant og udbytterig for de studerende. Lige nu er jeg fx nysgerrig på kunstig intelligens, som jeg på sigt ser mange spændende muligheder i.”

Nyder de studerendes aha-oplevelser

Det er vigtigt for Simon Lønbro, at hans studerende oplever et studiemiljø, hvor der er ro og tillid til læringsprocessen, og hvor der ikke hersker en nul-fejls mentalitet.

”De studerende lærer mest, når de engagerer sig i undervisningen, og det gør de bedst, når de får faglige udfordringer og plads til at lave fejl og lære af dem,” forklarer han.

Og det er netop den faglige og menneskelige forandring, de studerende oplever fra begyndelsen af deres uddannelse til deres afsluttede speciale, som gør det spændende og givende at være underviser, siger han.

”Jeg nyder, hver gang de studerende får en aha-oplevelse i undervisningen og lægger endnu et niveau til deres faglighed. Det oplever jeg både i den praktiske idrætsundervisning, hvor de f.eks. forbedrer deres egne færdigheder, men også akademisk, når de lærer at mestre den videnskabelige argumentation i større skriftlige opgaver.”

Om Simon Lønbro

  • Navn: Simon Lønbro, Studielektor på bachelor- og kandidatuddannelsen i Idrætsvidenskab.
  • Uddannelse: Kandidat i Idræt og Sundhed, ph.d. fra Aarhus Universitet 2013
  • Underviser i: Fysisk Træning & Træningsplanlægning, Træning & Sundhed og Videregående arbejds- og træningsfysiologi samt uddannelsens praktikorienterede kursus, Erhvervsrettet Projektforløb i Idræt. 
  • Finder inspiration i: Kollegaer på Idrætsuddannelsen og Institut for Folkesundhed, Centre for Educational Development (CED) på AU og sparring med de studerende.

Kontakt

Studielektor Simon Lønbro
Idrætsvidenskab, Institut for Folkesundhed, Health, Aarhus Universitet
Telefon: +45 21 60 04 10
Mail: loenbro@ph.au.dk