Bevilling er godt nyt for patienter med særlig øjensygdom

Professor Thomas Corydon og klinisk lærestolsprofessor Toke Bek fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital får en bevilling på 10 millioner kroner til at forske i synstab hos mennesker over 60 år. De vil bl.a. undersøge, om tilførslen af et gen kan få nethindens celler til at helbrede sig selv.

TANDEM-bevillingen styrker det translationelle forskningssamarbejde mellem grundforsker Thomas Corydon (t.h.) og klinisk forsker Toke Bek og gør overgangen fra grundforskning til klinisk praksis og omvendt lettere.
TANDEM-bevillingen styrker det translationelle forskningssamarbejde mellem grundforsker Thomas Corydon (t.h.) og klinisk forsker Toke Bek og gør overgangen fra grundforskning til klinisk praksis og omvendt lettere. Foto: Simon Fischel, AU Health.

Thomas Corydon fra Institut for Biomedicin og Toke Bek fra Institut for Klinisk Medicin arbejder sammen om genterapi til behandling af sygdomme, som rammer øjets nethinde. Det gælder bl.a. øjensygdommen aldersrelateret makuladegeneration (AMD) – den største årsag til synstab hos den ældre befolkning over 60 år.

De to professorer, som forsker i genterapier til behandling af øjensygdomme, arbejder henimod at tilføre patienter med AMD et gen, som får nethindens celler til at helbrede sig selv. Og nu støtter Novo Nordisk Fonden projektet med en såkaldt TANDEM-bevilling på 10 millioner kroner.

I den nuværende behandling kræver sygdommens kroniske karakter gentagne injektioner med et angiostatisk lægemiddel som fx Eylea. Det er en byrde for såvel patienter som sundhedsvæsnet, ligesom der er en akkumuleret risiko for komplikationer.

”Vi vil forbedre behandlingen for patienter med øjensygdommen AMD betydeligt. Den nuværende terapi har nemlig ikke altid den ønskede effekt og kræver ofte gentagne behandlinger. Vores idé er derfor at udvikle en kombinationsbehandling, der kan ramme én eller flere af de sygdomsmekanismer, der fører til udvikling af AMD. Vi vil forfølge langvarige helbredelser i stedet for kortvarig sygdomslindring, og vores forskningsprojekt markerer et paradigmeskift inden for udvikling af lægemidler til behandling af AMD,” siger Thomas Corydon.

Bevillingen skal bl.a. finansiere lønmidler, ph.d.-stipendier og udgifter relateret til projektets omfattende laboratorieforsøg.

Kontakt

Professor og viceinstitutleder Thomas Corydon
Aarhus Universitet, Institut for Biomedicin
Telefon: 28 99 21 79
Mail: corydon@biomed.au.dk

Klinisk lærestolsprofessor og overlæge Toke Bek
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og
Aarhus Universitetshospital, Afdeling for øjensygdomme
Telefon: 78 45 46 44
Mail: toke.bek@clin.au.dk