Logo og segl

Om anvendelse af logo og segl på Health

Health skal ligesom resten af universitetet præsenteres professionelt og konsistent på tværs af medier, kanaler og platforme. Derfor er der fastlagt rammer for, hvordan vi bruger logo og segl som designelementer på vores grafiske produkter.  

Retningslinjer for brug af logo og segl på Health

Navnetrækslogo

 • Health bruger AU's navnetrækslogo, hvor Aarhus Universitet står øverst med store bogstaver, og enhedsnavnet står med mindre bogstaver nedenunder. Navnetrækslogoet gælder for alle fakultetets enheder, i alle sammenhænge og på alle sprog.
 • Enhedsnavn i navnetrækslogo benyttes af fakultetet, institutter, nationale centre og visse større centre. Sektioner og andre mindre enheder benytter instituttets navnetrækslogo.

Hent navnetrækslogo

Navnetrækslogo
Navnetrækslogo for Health: Aarhus Universitet øverst med stor skrift, enhedsnavn nederst med mindre skrift

Særlogo

Health ønsker at fremme en fælles visuel identitet på fakultetet og synliggøre forskningsenheders sammenhæng til Aarhus Universitet. Enheder under Health anvender derfor AU's logo og designlinje på hjemmesider, præsentationer, brevpapir, mailsignaturer mm.
 
Særlogoer tildeles kun undtagelsesvist. Det kan være i forbindelse med modtagelse af en større bevilling til fx et grundforskningscenter, og kun efter aftale med dekanen via Health Kommunikation.
 
Forudsætningen for et særlogo er at:

 • det anvendes som co-branding med AU’s logo og designlinje på hjemmesider, præsentationer, brevpapir, mailsignaturer mm.
 • det udvikles og designes professionelt i dialog med AU’s grafiske afdeling
 • forskningsenheden selv afholder udgifter til design og implementering

Webredaktionen på Health hjælper med at placere logoet på hjemmesiden.
 
Eksisterende særlogoer, som ikke er godkendt eller tildelt af Health, skal godkendes af dekanen via Health Kommunikation.

Segl

 • Health benytter segl på skabeloner og grafiske produkter, fx eksamensbeviser.
 • Seglet vises nederst på fakultetets hjemmesider. 

Hent segl

Segl
Aarhus Universitets segl

Sådan gør du

Du må bruge logo og segl på produkter, der har forbindelse til dit arbejde på AU.

I AU's faste Word- og PowerPoint-skabeloner er der allerede indsat logo og segl, så her behøver du ikke at gøre andet end at hente dem fra Templafy.

Hvis du skal udforme andre produkter med logo og/eller segl:

Det er ikke tilladt at bruge AU's logo og segl til kommercielle formål, medmindre AU indgår som part.

Særligt for studerende

Studerende og ph.d.-studerende må bruge AU's segl og logo på produkter, der har direkte forbindelse til deres studier.

Det er tilladt at sætte logo og segl på fx:

 • specialer
 • afhandlinger
 • posters
 • præsentationer

Hvis studerende bruger AU's logo og segl i forbindelse med studieprojekter - fx på et spørgeskema - skal det fremgå tydeligt på produktet, at afsender er studerende.

Kontakt

Iris Brun Galili

Webkoordinator
11114 / i30