Du er her: AU  Medarbejdere Fakulteter  Health Undervisning og eksamen Censorer Oplysninger til censorer

Oplysninger til censorer

ved Health

Censorformandskaber på Aarhus Universitet


Ved de eksamener, hvor der i henhold til studieordningen er ekstern censur, foregår censureringen ved censorer, der er beskikkede af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Størstedelen af uddannelserne inden for det sundhedsvidenskabelige område har deres eget censorkorps, som ledes af et Censorformandskab. På Aarhus Universitet er Health værtssekretariat for følgende Censorformandskaber:

Censorkorps tilknyttet Health

Udover uddannelserne i Odontologi, Idræt, Sygepleje og
Klinisk Sygepleje, er følgende censorkorps tilknyttet Health:

Lægeuddannelsen (KU) 
Censorformandskabets hjemmeside

Censorkorps for de folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser (SDU) 
Censorformandskabets hjemmeside


Hvert censorkorps har et sekretariat, der er placeret på et af de universiteter, der udbyder den eller de uddannelser, som censorkorpset omfatter.

Registrér eksamensresultater online

Alle eksamensresultater på Aarhus Universitet inddateres online af både eksaminator og censor i det studieadministrative system ”STADS VIP”. Som censor får du yderligere information elektronisk, når eksamensprotokollen åbnes for eksaminator og censor.

Forhold for censorer

Rejser og hotel

For censorer ved AU:

Rejser

Tjenesterejseblanket - censorer på AU (excel)
OBS: Der kan gå op til 1 måned, fra vi har modtaget blanketten, til pengene går ind på din konto, da der er 3 afdelinger involveret i behandling af rejseafregninger.

Rejseplanen

Retningslinjer for rejseudgifter (pdf)

NB! Ved overnatning skal afrejse- og hjemkomsttidspunkt oplyses af hensyn til udbetaling af dagpengesats.

Blanketter til honorar- og rejseafregning fra Københavns Universitet. Blanketter fra Syddansk Universitet sendes automatisk med post til censor.

Hotel

Du skulle gerne have fået tilsendt info om hvordan du booker et værelse, hvis du har brug for overnatning i forbindelse med en censoropgave på Aarhus Universitet.

Har du spørgsmål til ovenstående kan du givet fald kontakte os på mail:  censorafregning.he.studadm@au.dk.

Censorvederlag (løn)

Februar 2017: Grundet udfordringer med digital eksamen udbetales censorvederlag fra vintereksamen 16/17 I marts 

Husk underskrifter! 
Skemaerne må ikke udfyldes med sort.

  • Anvisning af censorvederlag (gælder kun for Medicin) (pdf)
  • OBS! Censorafregningen sker automatisk via STADS-VIP for Odontologi, Tandplejer, Klinisk Tandtekniker, Idræt, Folkesundhedsvidenskab, Sygepleje og Den Sundhedsfaglig Kandidatuddannelse. Censorer på disse uddannelser skal derfor ikke indsende blanketten "Anvisning af censorvederlag"
  • Censorhonorar - sats og datoer for udbetaling 2017

Bemærk: Evalueringsskemaet til Censorformandskabet for uddannelser i folkesundhed kan udfyldes elektronisk og tilgås via formandskabets hjemmeside på SDU's website.

Normer og regler