Vejlederen viser vejen

Erik Parner er kåret som årets ph.d.-vejleder på Health, og han bekræfter, hvad en ny undersøgelse fra Aarhus Universitet viser: Et godt samarbejde mellem vejleder og studerende er af stor betydning for de ph.d.-studerendes trivsel og faglige præstationer.

”En fantastisk vejleder, der altid har og tager tid ud af sin ellers travle tidsplan for sine studerende: Til at besvare e-mails, for at svare på spørgsmål, vi kommer forbi kontoret og spørger om og for regelmæssige vejledermøder, møder, der bliv
”En fantastisk vejleder, der altid har og tager tid ud af sin ellers travle tidsplan for sine studerende: Til at besvare e-mails, for at svare på spørgsmål, vi kommer forbi kontoret og spørger om og for regelmæssige vejledermøder, møder, der bliver afholdt under mantraet; stil dumme spørgsmål - hvis du ikke spørger, forbliver du dum,” sådan løb nogle af begrundelserne, da Erik Parner blev årets ph.d.-vejleder.

Ph.d.-vejlederen skal hjælpe den ph.d.-studerende godt fra start, og være med på sidelinjen gennem hele forløbet. En af dem, der hjælper de studerende på vej, er Erik Parner fra Institut for Folkesundhed. Han har været ph.d.-vejleder siden 2001. Først som medvejleder og siden 2007 også som hovedvejleder.

”De ph.d.-studerende, jeg er i kontakt med, fortæller mig, at det betyder alt at have en god vejleder, man kan støtte sig op ad, og en vejleder, der er til rådighed,” siger Erik Parner, som indtil videre har sendt 10 ph.d.er ud i verden. Den 11. er på vej.

På initiativ af Talentbåndet, har Center for Undervisning og Læring, Aarhus Universitet lavet en undersøgelse om kvalitet i ph.d.-forløb. Og den viser, at ph.d.-studerende, der er tilfredse med deres vejledning, er mindre usikre på kvaliteten af deres forskningsarbejde. De føler sig desuden mindre udkørte og er mere tilfredse med, hvordan projektet skrider frem.

Hjælp til at komme i mål

Undersøgelsen viser også, at forskningsrelaterede emner som eksempelvis formulering af forskningsspørgsmål, analyse og videnskabelig formidling udgør hovedindholdet i ph.d.-vejledningen.

”Til at begynde med laver jeg altid en forventningsafstemning med den studerende. Hvad forventer du dig af vejledningen og hvad forventer jeg mig af dig som studerende?” fortæller Erik Parner.

Så kan de nemlig tage eventuelle misforståelser i opløbet.

Jeg skal hjælpe den ph.d.-studerende godt fra start, men det skal samtidig stå klart, at ejerskabet til afhandlingen ligger hos den ph.d.-studerende,” siger Erik Parner.

Han pointerer, at et ph.d.-forløb kan være en utrolig hård periode at komme igennem. Og til tider meget ensomt.

”Det kan være en stor omvæltning pludselig at skulle i gang med at lave forskning. De studerende har selv ansvaret og kan ikke altid se, hvordan de kommer i mål,” fortæller Erik Parner, som tidligere på året blev hædret som årets ph.d.-vejleder med Jens Chr. Djurhuus Prisen, på Healths årlige ph.d.-dag.

Talentudvikler

En pris, som han, ifølge prodekan for Talentudvikling, Lise Wogensen Bach, blandt andet har fået for sin evne til at understøtte de studerendes talenter.

”Erik er god til at afgrænse et projekt og udfordre de studerende. Han vejleder, så de udfører et selvstændigt stykke arbejde. Samtidig er han til at komme i kontakt med - hvad enten det er på mail eller på kontoret, og det er centralt for de studerende,” siger hun.

Vejlederen selv er taknemmelig for hæderen, som han beskriver som noget af det største, han har oplevet i sin karriere.

”I øjeblikket er jeg meget dedikeret til vejledningen, og min egen forskningsaktivitet er i en periode droslet ned. I bund og grund handler vejledningen om at få de ph.d.-studerende til at folde deres talent ud,” siger han.


Vejleder på Health

Hver ph.d.-studerende har en hovedvejleder og oftest to medvejledere. Enkelte studerende har kun en medvejleder og flere har tre til fire medvejledere. Der er oftest flere studerende tilknyttet hver hovedvejleder. Der er omkring 810 forskere, der fungerer som vejledere på Health. Af dem er de 312 hovedvejledere.

Er man tilknyttet Health på minimum lektorniveau, kan man fungere som hovedvejleder. Medvejledere benyttes til at give en større bredde i den faglige sparring for den ph.d.-studerende, og derfor er der stor spredning på deres kvalifikationer, men alle er eksperter på deres felt. Der er medvejledere fra industrien, udenlandske og nationale universiteter/forskningsinstitutioner og interesseorganisationer. Den største del af medvejlederbestanden er forskere fra Health og Aarhus Universitetshospital.

Kilde: Ph.d.-skolen, Health.
______________________________________________________________________________

Gode råd fra ph.d.-vejlederen

  • Forventningsafstemning ved første møde
  • Vejledningsmøde hver 14. dag
  • Tilpas vejledningen til den enkelte studerende. Ph.d.-studerende skal vejledes lige så forskelligt som alle andre
  • Vær tilgængelig
  • Vær opmuntrende