Undervisning på Health

Information til undervisere

Undervisning med 1 meters afstand - oversigt over lokaler

Det er muligt at afholde forelæsninger og holdundervisning i lokaler, hvor der kan holdes 1 meters afstand mellem de studerende. Se oversigt over kapaciteten i undervisningslokalerne på Health med overholdelse af 1 meters afstandskrav. Forespørgsler vedr. lokaler kan sendes til lokaler.health@au.dk

Health Studier planlægger undervisningen med øje for, at så meget undervisning som muligt kan afholdes med 1 meters afstand. Der er rift om de store lokaler, så det er langt fra muligt at afholde al undervisning på denne måde.

Ved prioritering af adgang til lokaler gives forrang til førsteårs bachelor‐ og kandidatstuderende, for at sikre særligt denne gruppe studerende så god faglig og social integration som muligt. Herudover kan uddannelsesledelsen på hvert enkelt institut foretage de prioriteringer, som på den enkelte uddannelse giver mest mening.

Praktisk og klinisk undervisning

Praktisk og klinisk undervisning gennemføres med fysisk fremmøde - herunder laboratorieundervisning, klinikundervisning, færdighedstræning og fysiske øvelser. Undervisningen følger retningslinjerne fra UFM, Sundhedsstyrelsen og sundhedsmyndighedernes sektorspecifikke retningslinjer.

I den situation, hvor laboratorieøvelser medfører behov for afvigelse af afstandskravet (< 1 m afstand), og hvor man bevæger sig rundt mellem hinanden, skal der bæres værnemidler f.eks. P1 masker.

Retningslinjer for laboratorieøvelser og lignende tager udgangspunkt i de generelle regler for forskningslaboratorier.

Instituttet udstikker de helt præcise retningslinjer for de enkelte øvelser, der kan være meget forskellige i struktur. Der kan fx være tale om:

  1. Individuelle øvelser hvor den studerende har egen arbejdsstation med egne kemikalier og punktsug.
  2. Øvelser hvor den studerende deler udstyr, herunder mikroskop og dissektionsinstrumenter, med en eller flere medstuderende.
  3. Øvelser der foregår ved den studerendes egen PC.