Du er her: AU  Medarbejdere Fakulteter  Health Uddannelse og undervisning Undervisning og eksamen Hvem må undervise og eksaminere

Hvem må undervise og eksaminere

Retningslinjer for hvem der må undervise og eksaminere på HE

Retningslinjerne skal:

  • sikre forskningsbaseret undervisning
  • understrege institutlederens ansvar for, at de videnskabelige medarbejdere hele tiden har opdaterede kompetencer i forhold til at varetage undervisnings- og eksaminationsopgaven

Health institutter har jævnligt henvendt sig med ønske om at få udvidet den kreds, som kan undervise og eksaminere, og i december 2013 blev retningslinjerne revideret. 

Høj standard

Der holdes en høj standard på området, så fakultetet kan dokumentere, at der leveres forskningsbaseret undervisning. Netop forskningsbaseret undervisning indgår også som parameter i institutionsakkrediteringen.

Institutlederens ansvar

Det er inden for institutlederens ansvars- og kompetencefelt at give særlig tilladelse til den gruppe medarbejdere, der har brug for en sådan for at få lov til at eksaminere.

Det er institutlederens ansvar at sikre, at de videnskabelige medarbejdere hele tiden vedligeholder deres kompetencer i forhold til at undervise og eksaminere.

Den enkelte institutleder bør have procedurer for kompetenceudvikling, så fx medarbejdere, der endnu ikke selv har den fulde kompetence til at undervise og eksaminere (adjunkter, evt. postdocs), får en pædagogisk vejleder, der bistår med råd og vejledning omkring både undervisning og eksamination.

Retningslinjerne i fuld tekst (pdf)

10410 / i30