Kvalitetspraksis

Kvalitetsprakis for uddannelsesområdet på Health omfatter prodekanen for uddannelse, studienævn, studieledere, institutledere, studieadministratorer og andre med ansvar for sikring og udvikling af uddannelsernes kvalitet på Health.

Kvalitetspraksissen er struktureret efter de fem delpolitikker i Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet. Kvalitetspraksissen beskriver roller og ansvar i forbindelse med kvalitetsarbejdet samt processer i forbindelse med uddannelsesevalueringer og årlige statusmøder.