Forebyggelse og håndtering af stress på Health

Healths mål

  • Health vil være en god og sund arbejdsplads for alle ansatte.
  • Health ser stress som en fælles udfordring og et fælles ansvar. 
  • Health vil arbejde for, at alle medarbejdere medvirker til at skabe en kultur præget af åbenhed om stress og fælles ansvarlighed i forhold til opgaver og trivsel.

Som led i opfølgning på Psykisk APV 2016 har FAMU udarbejdet følgende 2 foldere. Stressfolderen er revideret i marts 2019:

Forebyggelse og håndtering af stress

Denne folder indeholder en kort introduktion til stress, samt forslag til hvad medarbejdere og ledere kan gøre for at forebygge og håndtere usund stress. Til sidst er indsat en kort ’stress-test’. Folderen er revideret i marts 2019.


Healths værktøjskasse-folder

Stressværktøjskassen for ledere på Health

Denne folder henvender sig til ledere, arbejdsmiljø- og samarbejdsudvalg og medarbejdere og giver en oversigt over AU's tilbud om workshops, sparring og elektronisk tilgængeligt materiale til inspiration i forbindelse med arbejdet med stress.


Folderne kan downloades som PDF-filer, som du selv kan printe og folde til A5.     

Henvendelser vedrørende folderne kan ske til Marianne Hokland eller Martin Keis Kristensen.

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende håndtering og forebyggelse af stress, kan du kontakte:

  • din nærmeste leder
  • din arbejdsmiljørepræsentant
  • din tillidsrepræsentant

Se også AU HR's info

12982 / i30