Du er her: AU  Medarbejdere Fakulteter  Health Kontakt Administrationscenter Health HE Forskeruddannelsen

HE Forskeruddannelsen

HE Forskeruddannelsen har ansvaret for administration af ca. 670 ph.d.-studerende og ca. 70 studerende på forskningsår.

Afdelingen varetager administrative opgaver i forbindelse med bl.a. opslag, indskrivninger, stipendietildelinger, HR- og personaleadministration, bedømmelser, statistik og doktorafhandlinger. HE Forskeruddannelsen afvikler ca. 120 ph.d.-kurser årligt, samt kurser i forbindelse med lægelig videreuddannelse.Kontaktpersoner på HE Forskeruddannelsen

Forløbsteam

Ph.d.-administratorerne i Forløbsteamet varetager bl.a. opgaver i forbindelse med opslag, indskrivninger, stipendietildelinger, personaleadministration og bedømmelser under hele ph.d.-forløbet.

Kursusteam

Kursusadministratorerne i kursusteamet varetager bl.a. opgaver inden for planlægning, drift og afvikling af et stort antal kurser inden for ph.d.-området og lægelig videreuddannelse.

Doktorafhandlinger

HE Forskeruddannelsen modtagelser doktordisputatser og varetager sagsbehandling af bedømmelsesforløbet, samt sekretariatsbetjening af Disputatsnævnet.

Jette Konradsen

Ph.d.-administrator

Studentermedhjælpere

Trine Bach Grønbæk

Studentermedhjælper

Ida Dahl Lind

Studentermedhjælper
13530 / i30