Du er her: AU  Medarbejdere Fakulteter  Health Kontakt Administrationscenter Health HE Forskeruddannelsen

HE Forskeruddannelsen

HE Forskeruddannelsen har ansvaret for administration af ca. 670 ph.d.-studerende og ca. 70 studerende på forskningsår.

Afdelingen varetager administrative opgaver i forbindelse med bl.a. opslag, indskrivninger, stipendietildelinger, HR- og personaleadministration, bedømmelser, statistik og doktorafhandlinger. HE Forskeruddannelsen afvikler ca. 120 ph.d.-kurser årligt, samt kurser i forbindelse med lægelig videreuddannelse.Kontaktpersoner på HE Forskeruddannelsen

Forløbsteam

Ph.d.-administratorerne i Forløbsteamet varetager bl.a. opgaver i forbindelse med opslag, indskrivninger, stipendietildelinger, personaleadministration og bedømmelser under hele ph.d.-forløbet.

Christina Bak Bekhøi

Ph.d.-administrator
M
H 5132, 153
P +4587152569
P +4551447578

Birgitte Rosenvind Eriksen

Faglig koordinator
M
H 5132, 154
P +4587152578

Jette Konradsen

Ph.d.-administrator
M
H 5132
P +4587153719

Mia Maychrzak

Ph.d.-administrator
M
H 5132, 150
P +4587168361

Lene Krarup Monrad

Ph.d.-administrator
M
H 5132, 152
P +4587152571

Bente Pedersen

Ph.d.-administrator
M
H 5132, 150
P +4587152014

Turid Pedersen

Ph.d.-administrator
M
H 5132, 155
P +4587167646

Anne Mette Øeby

Ph.d.-partner
M
H 5132, 144
P +4587153679

Kursusteam

Kursusadministratorerne i kursusteamet varetager bl.a. opgaver inden for planlægning, drift og afvikling af et stort antal kurser inden for ph.d.-området og lægelig videreuddannelse.

Randi Ulrikke Aaberg-Warncke

Kursusadministrator
M
H 5132, 153
P +4587152576

Louise Nygaard Kristensen

Rådgiver
M
H 5132, 147
P +4587152565

Annette Poulsen

Kursusadministrator
M
H 5132
P +4587168387

Thilde Møller Risgaard

Kursusadministrator
M
H 5132, 153
P +4587152573

Doktorafhandlinger

HE Forskeruddannelsen modtagelser doktordisputatser og varetager sagsbehandling af bedømmelsesforløbet, samt sekretariatsbetjening af Disputatsnævnet.

Jette Konradsen

Ph.d.-administrator
M
H 5132
P +4587153719

Henrik Scriver

Specialkonsulent
M
H 5132, 157
P +4587153284

Studentermedhjælpere

Trine Bach Grønbæk

Studentermedhjælper

Ida Dahl Lind

Studentermedhjælper
13530 / i30