Pixlr.com guide

Beskæring af billeder er ofte en god idé, når der skal lægges billeder i fokusfelter og på sider generelt. Ofte er de billeder, man vil lægge ind, for store, eller også skal der kun bruges et udsnit af billedet.

Til netop denne beskæring klarer det gratis online-program Pixlr.com formålet. Vi har nedenfor udarbejdet en guide til, hvordan du hurtigt og nemt beskærer dit billede, så det passer til din side. Du kan læse mere om størrelser generelt på Typo3s vejledningsside.

Vejledning i PDF-format.

Åben www.pixlr.com/editor, vælg "Åben billede fra computeren", hvis du vil bruge et billede fra din harddisk. 

1.

Vælg ”Begrænsningsfunktionen” som vist på pilen, for at vælge værktøjet til at lave et udsnit af dit billede.

2.-3.

I dropdown-menuen vedrørende begrænsning, som den røde pil peger på, vælges ”Output størrelse”. Dette betyder, at du selv kan definere størrelsen på dit udsnit af et billede.

4.

Indtast størrelsen i pixels (forkortet px) her. Er det et fokusfelt til toppen af din side, vil bredden typisk være 1025px og højden 200px eller 300px, afhængigt af dit layout. Læs mere her: http://typo3.au.dk/vejledninger/indhold_paa_sider/fokusfelter/

5.

Når du har valgt en størrelse på udsnittet/begrænsningen, så bruger du musen til at markere dét felt, du gerne vil have. Du trækker og markerer det udsnit, du gerne vil bruge.

NB! For at bevare billedets kvalitet, må det pixelantal du vælger ud ikke være mindre end den Output størrelse du har valgt. Her er det 1025 x 300. Dit udklip skal altså have mindst denne størrelse.

Du kan se størrelsen på udsnittet her:

 

Disse tal viser udsnittets størrelse, og de ændrer sig, når du ændrer størrelsen med musen.

6.

Herefter trykker du på ENTER, og billedet er nu beskåret i det udsnit, du selv har valgt, som set nedenfor. Hvis du ikke er tilfreds med dit udsnit, kan du taste ctrl+z (fortryd) 2 gange og prøve igen.

Billedet kan nu gemmes og bruges til dit formål. Vælg Gem under Filer.

Efterskrift:

  1. I højre spalte på denne side findes beskæringsmål, som passer til AU’s web-sider.
  2. Når du laver et fokusfelt i Typo3, skal du huske, at billedet skal være mindst så bredt, som fokusfeltet er – ellers bliver det gentaget henover siden.

Hvis du vil styre nøjagtigt, hvad der vises i fokusfeltet, skal du også beskære dit billede i den højde, som du vælger i fokusfelt-elementet. (Se herunder). Hvis du sætter højden til 300 px i fokusfelt-elementet i typo3, men har sat et højere billede ind, beskæres det automatisk, så de midterste 300px vises:

Udarbejdet af Mads Henning Jensen, mhj@au.dk, HE Kommunikation, 9/10 2015.
Opdateret af Lise Arnfred, lia@au.dk, Health Kommunikation, 16/3 2016.