Du er her: AU  Medarbejdere Fakulteter  Health Forskerstøtte Karriereudviklingsprogram

Karriereudviklingsprogram for fremtidens akademiske ledere


Health tilbyder et nyt karriereudviklingsprogram til videnskabelige medarbejdere, som har interesse for ledelse.

Det nye karriereudviklingsprogram udspringer af fakultetets strategiske indsatsområde ’karriereudvikling med fokus på diversitet’ og er et tilbud til fastansatte videnskabelige medarbejdere. Med programmet supplerer man fra fakultetets side fokus på rekruttering med en indsats for at udvikle de medarbejdere, der allerede er i organisationen.

Hvem kan deltage

Målgrupperne for karriereudviklingsforløbet er fastansatte videnskabelige medarbejdere, dvs. lektorer, professorer og tenure-track adjunkter.

Ledelseserfaring er ikke en forudsætning for at deltage i programmet.

Hvad får man ud af at deltage

 • Styrket kendskab til ledelse i teori og praksis samt indblik i lederjobs:
  - Hvad kræver det?, Hvad består det af?, Hvad er mulighederne og dilemmaerne?
 • Arbejde med egen ledelsesforståelse samt relevante kompetencer
 • Prøve kræfter med aktuelle, strategiske udfordringer på Health
 • Netværk med de andre deltagerne

Fordeling af pladser

Programmet har plads til 20 deltagere. Femten af pladserne er fast fordelt til institutterne:

 • Institut for Klinisk Medicin: 5
 • Institut for Biomedicin: 5
 • Institut for Folkesundhed: 2
 • Institut for Odontologi og Oral Sundhed: 2
 • Institut for Retsmedicin: 1

Mindst 50 % af de indstillede kandidater fra hvert institut skal være kvinder.

Ud over de 15 pladser kan hvert institut indstille maks. tre kandidater i prioriteret rækkefølge, som skal fordeles på de resterende 5 pladser i karriereudviklingsprogrammet.

Program for kurset

Programmet består af 4 workshops af 1 – 1½ dags varighed, som finder sted i april, juni, september og november 2020. Første workshop bliver afholdt den 23. april 2020. Forløbet gennemføres på engelsk – med mindre alle deltagere på forløbet taler dansk.

Deltagerne kommer i løbet af programmet til at arbejde med udvalgte strategiske udfordringer for Health. Desuden gennemfører deltagerne to karriereudviklingssamtaler med deres nærmeste leder. Disse ledere deltager også på den første workshop.

Forløbet supplerer de eksisterende lederudviklingsforløb på Aarhus Universitet (Research Leadership Development Programme og AU Lederskab). Forløbet er udviklet, planlagt og faciliteret af HR.

Opstartsworkshop

Varighed: 1 dag
Dato: 23. april 2020

Velkomst
- Ved dekan Lars Bo Nielsen

Vigtige tendenser ift. ledelse på Health i fremtiden

Paradoksledelse
- Ved Lotte Lüscher: Hvordan navigerer ledere i paradokser?

At skulle lykkes hver dag som leder med modsatrettede krav er ikke er et spørgsmål om enten-eller men både-og. Oplæg og arbejde med, hvordan ledere kan navigere i paradokser og bevare handlekraft i en organisation fyldt med modsætninger og kompleksitet.

Introduktion til karriereudviklingssamtalerne

Workshop 2: Lederen i organisationen

Varighed: 1,5 dag
Dato: 17. og 18. juni 2020

Magt og ledelse
- Ved Claus Elmholdt

Hvordan får man greb om et organisatorisk fænomen og vilkår i ledelse? Oplæg og arbejde med magt og ledelse.

Fortællinger fra et lederjob
Oplægsholdere annonceres snarest muligt.

Arbejde med strategisk ledelsesudfordring for Health

Workshop 3: Udfordringer og vilkår i moderne ledelse

Varighed: 1,5 dag
Dato: 24. og 25. september 2020

Diversitet og udvikling
- Ved Sara Louise Muhr, CBS

Hvordan arbejde med blind spots og vaner for at opnå diversitet? Oplæg og arbejde med ledelse af diversitet.

Fortællinger fra et lederjob
Oplægsholder annonceres snarest muligt.

Arbejde med strategisk ledelsesudfordring for Health

Workshop 4: At have sig selv med som leder

Varighed: 1,5 dag
Dato: November 2020, endelig dato følger

Egne mentale modeller i forhold til ledelse
Oplægsholder annonceres snarest muligt.

Egne kompetencer og ressourcer til ledelse

Afslutning af arbejdet med strategisk ledelsesudfordring for Health

Sådan kan du tilmelde dig

Hvis du er interesseret i at deltage i forløbet, skal du søge om deltagelse efter aftale med nærmeste leder. Nærmeste leder indstiller til institutledelsen, som foretager den endelige prioritering.

Ansøgningsfrist: 12. februar 2020

14532 / i30