Du er her: AU  Medarbejdere Fakulteter  Health Undervisning og eksamen Censorer Oplysninger til censorer Censorformandskabet for Odontologi

Censorformandskabet for Odontologi

Health står for sekretariatsbetjeningen af Censorformandskabet for Odontologi.

Censorkorpset i Odontologi består af cirka 100 ministerielt beskikkede censorer. De dækker alle hovedområder/specialer, som indgår i uddannelsen.

Korpset er landsdækkende og arbejder uafhængigt af, men i nært samarbejde med de sundhedsvidenskabelige fakulteter på Københavns og Aarhus Universitet.

 

Medlemmerne af Censorkorps for Tandlægeuddannelserne i Danmark 2014-2018

Se medlemsoversigt her (sidst opdateret 25. maj 2017)

Links til tandlægeuddannelserne

Kontakt censorformandskabet

Henvendelser vedr. eksamen

Aarhus Universitet

Uddannelsesadministrator Birte Øster Marcussen

Tlf: 871 68294

Mail: bmm@sun.au.dk


København Universitet

Eksamenskoordinator Anita Hansen

Tlf: 35327104

Mail: anita.hansen@sund.ku.dk

Censornormer

Censornormerne for Odontologi kan ses her:

Ad hoc-beskikkelse

Kun i meget få tilfælde kan censorer beskikkes ad hoc. F.eks. kan der mangle en censor på grund af pludselig sygdom, der konstateres kort før en planlagt eksamen.

Ad hoc-beskikkelse til skriftlige opgaver (f.eks. bachelorprojekter eller specialer) vil kun kunne ske i sjældne tilfælde, hvor alle muligheder for at bruge en af de ca 100 beskikkede censorer er udtømt.

Ansøgning

For at søge om ad hoc-beskikkelse udfyldes dette ansøgningsskema, der sendes til censorformandskabet pr. mail (censorformandskab.odont.udd.he@au.dk)

Ansøgningsskemaet bør indeholde følgende: 

  • En beskrivelse af censuropgave samt eventuelt link til kursusbeskrivelse
  • En begrundelse for, hvorfor censuropgaven ikke kan udføres af en censor i censorkorpset
  • Forslag til ad hoc-beskikkelse

Censorformandskabet vil på baggrund af ansøgningen tage stilling til, om der skal ske ad hoc-beskikkelse. Ansøgningen bedes være censorformandskabet i hænde senest 4 uger før eksamen.

Ved akut behov

Ved et akut opstået behov (f.eks. ved sygdom) kontaktes censorformandskabets sekretær pr. mail eller telefon.

Beskikkelse 2018-2022

I overensstemmelse med Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) af 30. juni 2016 (BEK nr. 1062) er der opslået censorater for perioden 1. april 2018 - 31. marts 2022. Beskikkelsen foretages af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser efter indstilling fra Censorformandskabet.

Ansøgere vil få svar hurtigst muligt inden beskikkelsesperiodens start.Foto: Søren Kjeldgaard, Aarhus Universitet

4564 / i30