Du er her: AU  Medarbejdere Fakulteter  Health Undervisning og eksamen Censorer Censorformandskabet for Odontologi

Censorformandskabet for Odontologi

Health står for sekretariatsbetjeningen af Censorformandskabet for Odontologi.

Censorkorpset i Odontologi består af cirka 100 ministerielt beskikkede censorer. De dækker alle hovedområder/specialer, som indgår i uddannelsen.

Korpset er landsdækkende og arbejder uafhængigt af, men i nært samarbejde med de sundhedsvidenskabelige fakulteter på Københavns og Aarhus Universitet.

Medlemmerne af Censorkorps for Tandlægeuddannelserne i Danmark 2014-2018

Se medlemsoversigt her (sidst opdateret 25. maj 2017)

Censorevaluering af eksamen

Klik her for evaluering af eksamen.

Studieordninger

Du skal som udgangspunkt bruge den nyeste studieordning.

Studieordninger Aarhus Universitet

 

Studieordninger Københavns Universitet

Links til tandlægeuddannelserne

Kontakt censorformandskabet

Henvendelser vedr. eksamen

Aarhus Universitet
Uddannelsesadministrator Birte Øster Marcussen
Tlf: 871 68294
Mail: bmm@au.dk


København Universitet
Eksamenskoordinator Anita Hansen
Tlf: 35327104
Mail: anita.hansen@sund.ku.dk

Censornormer

Censornormerne for Odontologi kan ses her:

Ad hoc-beskikkelse

Kun i meget få tilfælde kan censorer beskikkes ad hoc. F.eks. kan der mangle en censor på grund af pludselig sygdom, der konstateres kort før en planlagt eksamen.

Ad hoc-beskikkelse til skriftlige opgaver (f.eks. bachelorprojekter eller specialer) vil kun kunne ske i sjældne tilfælde, hvor alle muligheder for at bruge en af de ca 100 beskikkede censorer er udtømt.

Ansøgning

For at søge om ad hoc-beskikkelse udfyldes dette ansøgningsskema, der sendes til censorformandskabet pr. mail (censorformandskab.odont.udd.he@au.dk)

Ansøgningsskemaet bør indeholde følgende: 

  • En beskrivelse af censuropgave samt eventuelt link til kursusbeskrivelse
  • En begrundelse for, hvorfor censuropgaven ikke kan udføres af en censor i censorkorpset
  • Forslag til ad hoc-beskikkelse

Censorformandskabet vil på baggrund af ansøgningen tage stilling til, om der skal ske ad hoc-beskikkelse. Ansøgningen bedes være censorformandskabet i hænde senest 4 uger før eksamen.

Ved akut behov

Ved et akut opstået behov (f.eks. ved sygdom) kontaktes censorformandskabets sekretær pr. mail eller telefon.Foto: Søren Kjeldgaard, Aarhus Universitet

4564 / i30