Du er her: AU  Medarbejdere Fakulteter  Health Undervisning og eksamen Censorer Censorformandskabet i Idræt

Censorformandskabet i Idræt

Medlemmer af censorkorps for Idræt

Find

Alfabetisk

Emneopdelt


Health på Aarhus Universitet står for sekretariatsbetjeningen af Censorformandskabet for idræt.

Censorkorpset i idræt består af cirka 140 beskikkede censorer. De dækker alle hovedområder/specialer, som indgår i uddannelsen. Korpset er landsdækkende og består af et tæt  samarbejde mellem Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet.

I boksen ovenfor kan du slå op på navn eller emne for at finde medlemmer af censorkorpset.

Har du spørgsmål, så kontakt sekretariatet for formandskabet

Censorevaluering af eksamen

Klik her for at evaluere eksamen.

Møder mellem Censorformandsskabet og universiteterne

Referat fra møde den 13. januar 2016

Referat fra møde den 25. september 2014

Kontaktoplysninger

  • Tlf: 8715 3074

Censornormer

Censorformandsskabet for Idræt har i samarbejde med studielederne på Idrætsuddannelserne på AAU, AU, KU og SDU udarbejdet en ramme for censornormerne, som man i fællesskab anbefaler implementeret på tværs af idrætsuddannelserne. De anbefalede censornormer favner en norm for de forskellige eksamenstyper, der er på idrætsuddannelserne på de fire universiteter. Det rummer ikke et forslag til hver enkelt konkret eksamen på de respektive uddannelser. Når normen herfor skal fastsættes, er det hensigten fra censorformandskabet og studieledernes side, at der tages udgangspunkt i den vedhæftede ramme for censornormerne.

Normerne kan ses her .

Ad hoc-beskikkelse

Kun i meget få tilfælde kan censorer beskikkes ad hoc. F.eks. kan der mangle en censor på grund af pludselig sygdom, der konstateres kort før en planlagt eksamen.

Ad hoc-beskikkelse til skriftlige opgaver (f.eks. bachelorprojekter eller specialer) vil kun kunne ske i sjældne tilfælde, hvor alle muligheder for at bruge en af de over 140 beskikkede censorer er udtømt.

Ansøgning

For at søge om ad hoc-beskikkelse udfyldes dette ansøgningsskema, der sendes til censorformandskabet pr. mail (censorformandskab.idraet.udd.he@au.dk).

Ansøgningsskemaet bør indeholde følgende: 

  • En beskrivelse af censuropgave samt eventuelt link til kursusbeskrivelse
  • En begrundelse for, hvorfor censuropgaven ikke kan udføres af en censor i censorkorpset
  • Forslag til ad hoc-beskikkelse

Censorformandskabet vil på baggrund af ansøgningen tage stilling til, om der skal ske ad hoc-beskikkelse. Ansøgningen bedes være censorformandskabet i hænde senest 4 uger før eksamen.

Ved akut behov

Ved et akut opstået behov (f.eks. ved sygdom) kontaktes censorformandskabets sekretær pr. mail eller telefon.


Foto: Jesper Rais, Aarhus Universitet

4676 / i30