Du er her: AU  Medarbejdere Fakulteter  Health Organisation Større arrangementer

Større arrangementer

Aarhus Universitet, Region Midtjylland og VIA Sundhed afholder løbende fælles arrangementer, der har til formål at udvikle samarbejdet og sætte fokus på aktuelle og relevante emner.

Nedenfor findes information og materiale vedrørende allerede afholdte arrangementer samt program mv. for kommende arrangementer.

Visionsseminar juni 2017

Den 6. og 7. juni 2017 afholdt RM, AU og VIA et døgnseminar for LUR samt de to koordinationsudvalg.

Seminaret er en del af en arbejdsproces, som strækker sig over 1½ år, hvor parterne skal udarbejde en strategi, som løfter ambitionsniveauet for samarbejdet. Til sommeren 2018 skal parterne have færdiggjort en vision og strategiplan, en ny hovedaftale og reviderede kommissorier for samarbejdet. Formålet med dette seminar er at igangsætte det fælles arbejde med at formulere:

Hvad er vores ambitioner og visioner for samarbejdet mellem Region Midtjylland, Aarhus Universitet, Health og VIA Sundhed om forskning, udvikling og innovation og uddannelse?

Seminaret gav inspiration til arbejdet, både i forhold til det at omsætte strategier til kommunikation, i forhold til etableringen af tværgående forsknings- og uddannelsessamarbejder med afsæt i egne styrkeområder, og i forhold til hvordan man skaber synergieffekter i clusters af relaterede organisationer.

Powerpoint præsentationer fra de tre eksterne oplægsholdere kan ses her:

Links

9491 / i30