LUR - Ledelsesforum for Universitet-Regionssamarbejdet

Formål

Formålet med LUR er at sikre organisation og ledelse omkring samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet, Region Midtjylland og VIA Sundhed. LUR har desuden til formål at søge gensidighed mellem universitetet, regionen og VIA i strategier o.lign. samt at arbejde på at styrke informationen om samarbejdet.

Opgave

LURs primære opgave er at fastlægge de overordnede strategier og drøfte væsentlige sager vedrørende samarbejdet om forskning, uddannelse og udvikling mellem de tre parter.

LUR har følgende ansvarsområder:

 • Afholdelse af forskningsstrategiseminarer
 • Godkendelse af universitetsklinikker
 • Opfølgning på regionshospitalernes, regionspsykiatriens og Præ- hospitalets forskningsprofiler samt nye satsområder ved Aarhus Universitetshospital
 • Opfølgning på den tværsektorielle forskningsindsats på folkesundhedsområdet i samarbejde med praksissektoren og/eller kommuner.
 • Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

Medlemmer og sekretariat

Medlemmer

 • Ole Thomsen, koncerndirektør, Region Midtjylland (formand)
 • Lars Bo Nielsen, dekan,  Aarhus Universitet Health (formand)
 • Christian Boel, koncerndirektør, Region Midtjylland
 • Aase Lydiksen, direktør, VIA Sundhed
 • Ole Steen Nielsen, prodekan, Aarhus Universitet Health
 • Charlotte Ringsted, prodekan, Aarhus Universitet Health
 • Claus Thomsen, lægefaglig direktør, Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland
 • Inge Pia Christensen, sygeplejefaglig direktør, Regionshospitalet Horsens, Region Midtjylland
 • Mette Kjølby, vicedirektør, Defactum, Region Midtjylland
 • Per Jørgensen, lægefaglig direktør, Psykiatri og Social, Region Midtjylland
 • Rikke Skou Jensen, vicedirektør, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland
 • Kristjar Skajaa, institutleder, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
 • Klavs Madsen, institutleder, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
 • Jens Friis Bak, lægefaglig direktør, Hospitalsenheden Vet, Region Midtjylland
 • Hanne Sveistrup Demant, sygeplejefaglig direktør, Regionshospitalet Horsens, Region Midtjylland
 • Lone Winther Jensen, lægefaglig direktør, Regionshospitalet Randers
 • Jørgen Andersen, direktør, Syddjurs Kommune (observatør)
 •  

Sekretariat

 • Katrine Svane Jørgensen, specialkonsulent, Region Midtjylland (ref.)
 • Dorthe Klith, kontorchef, Region Midtjylland 
 • Tina Kleis Madsen, chefkonsulent, VIA Sundhed
 • Maiken Rose Hjortbak, rådgiver, Aarhus Universitet Health
 • Nete Ramlau-Hansen, sekretariatschef, Aarhus Universitet Health

Kommissorium og mødereferater

Kommissorium for LUR - Ledelsesforum for Universitet-Regionssamarbejdet (pdf)

 

2017:

 2016:

2015:

 2014:

2013:

2012:

Aarhus Universitet, Region Midtjylland, Via Univrsity College

Kontakt

 

Katrine Svane Jørgensen, specialkonsulent, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland

Email: katrine.jørgensen@stab.rm.dk

Telefon: 2152 5997

 

 

12113 / i30