Du er her: AU  Medarbejdere Fakulteter  Health Organisation Forskningsstøtte

Forskningsstøtte

Hvis du er forsker med relation til det regionale sundhedsvæsen, har du adgang til en række forskningsstøttende faciliteter, der skal hjælpe forskere på sundhedsområdet med opstart, gennemførelse og formidling af deres forskning.

På hjemmesiden Én indgang til klinisk forskning findes en oversigt over forskningsstøtteenheder i Region Midtjylland.  

Forskningsstøtteenheden på AU

Forskningsstøtteenheden hjælper forskere med udarbejdelse af ansøgninger om eksterne forskningsmidler.

Forskningsstøtteenheden kan hjælpe dig med at:

 • identificere finansieringskilder, der er interessante for dit projekt
 • skræddersy din ansøgning til det enkelte opslag
 • skabe struktur og overskuelighed
 • give input til ikke-videnskabelige afsnit
 • lave budget
 • sikre at formalia er overholdt
 • få generel information om danske, europæiske og øvrige internationale forskningsprogrammer

Jo før i ansøgningsprocessen du kontakter Forskningsstøtteenheden, jo bedre.

TTO - Technology Transfer Office

TTO har to primære arbejdsområder. Det ene arbejdsområde relaterer sig til forskningssamarbejde, og det andet vedrører arbejdet med patenterbare opfindelser, som gøres af ansatte ved Aarhus Universitet eller ved Region Midtjyllands hospitaler.

Technology Transfer Office har et udstrakt samarbejde med Region Midtjylland på tech-trans området. Alle forskningssamarbejdsaftaler, som indgås på universitetshospitalet, kommer således via Institut for Klinisk Medicin til enheden, der varetager den juridiske behandling. Derudover fungerer Technology Transfer Office også som teknologioverførselsenhed for Region Midtjylland, således at alle opfindelser, der gøres af ansatte ved Region Midtjylland, indberettes til Technology Transfer Office, som på vegne af og i tæt samarbejde med Region Midtjylland foretager den videre sagsbehandling. På denne måde forenes kræfterne for regionen og universitetet.

GCP-enheden

GCP-enheden ved Aalborg og Aarhus Universitetshospitaler er en enhed, som kan benyttes af forskere med tilknytning til hospitalerne i Region Midtjylland og Region Nordjylland.

GCP-enhedens formål er at yde vejledning og monitorering til offentligt ansatte forskere i forbindelse med igangsætning og gennemførelse af lægemiddelforsøg, så disse udføres i overensstemmelse med GCP-reglerne.

Good Clinical Practice (GCP) er en internationalt anerkendt kvalitetsstandard for kliniske lægemiddelforsøg med mennesker. Retningslinjerne er beskrevet i GCP-guideline Note for Guidance on Good Clinical Practice (pdf).

MTIC - MedTech Innovation Center

MTIC er en kommerciel sparringspartner for de virksomheder, der udvikler, producerer og sælger sundhedsteknologiske produkter. Målet er at skabe erhvervsmæssig vækst, styrke virksomhederne internt gennem kompetenceopbygning og hjælpe dem med deres forretningskritiske problemstillinger og dermed sikre, at nye ideer bliver til nationalt og internationalt markedsinteressante produkter.

MTIC kan bidrage med sparring omkring blandt andet:

 • Patentrettigheder
 • Regulatoriske krav
 • Prototypeudvikling
 • Vækststrategi
 • Internationaliseringsstrategi
 • Business models
 • CE-godkendelser
 • Forretningsanalyse
 • Økonomisk bidrag til finansiering af eksterne eksperter og specialistviden - nationale eller internationale

Links

7701 / i30