Du er her: AU  Medarbejdere Fakulteter  Health Organisation Arkiv

Arkiv

Koordinationsudvalg i perioden 2012-2016 (arkiv)

I perioden 2012-2016 bestod samarbejdet af LUR samt de to koordinationsudvalg; Koordinationsudvalget for Hospitaler og Universitet (KHU) og Koordinationsudvalget for Folkesundhedsområdet (KUF). Kommissorier og mødereferater fra disse to udvalg kan læses her.

Kommissorium og mødereferater for KUF

Kommissorium for Koordinationsudvalget for folkesundhedsområdet (pdf)

2015:

2014:

2013:

2012:

Kommissorium og mødereferater for KHU

Kommissorium for Koordinationsudvalget for hospitaler og universitet (pdf)

 

2015:

2014:

2013:

2012:

 

 

Strategiseminarer

I aftalegrundlaget er det beskrevet, at LUR har ansvar for afholdelse af forskningsstrategimøder.

På disse møder drøftes de overordnede retningslinjer for forskningssamarbejdet, herunder opstilles målsætninger for, hvilke forskningsområder der skal prioriteres, samt hvilke resultater der forventes at komme ud af forskningen inden for disse områder.  

Det næste strategiseminar planlægges afholdt i første halvdel af 2017.

2014

På strategiseminar den 5. december 2014 var temaet "forskning i patientinvolvering". Her kan du se programmet og de præsentationer, der blev vist på dagen.

2013

På strategiseminar den 15. marts 2013 var udkast til vision og strategi til debat.

Forsknings- og udviklingsgennemgang

Koordinationsudvalget for hospitaler og universitet har i 2013-2014 stået for en gennemgang af forskning og udvikling inden for specialernes faglige område på tværs af regionen. Arbejdet blev afsluttet ved en forsknings- og udviklingsgennemgang den 30. og 31. oktober 2014

Formålet med gennemgangen var at forbedre, udvikle og understøtte forskningsmæssig sammenhæng og koordineret faglig udvikling af aktiviteterne inden for de kliniske specialers faglige områder mellem universitetshospitalet og regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og præhospitalet.

Den kliniske lærestolsprofessor har et særligt ansvar for forskning og faglig udvikling for hele specialets faglige område i regionen, og har derfor stået i spidsen for gennemgangen inden for hvert speciale.

Gennemgangen kulminerede med et forsknings- og udviklingsseminar den 30. og 31. oktober 2014, hvor de kliniske lærestolsprofessorer præsenterede de rapporter, der er udarbejdet inden for hvert speciale og diskuterede status og perspektiver med et panel.

Gennemgangen resulterede i en række tværgående temaer og konkrete opmærksomhedspunkter. Disse udgør et væsentligt bidrag til den løbende dialog mellem hospitalerne og universitetet om den fortsatte styrkelse af sundhedsforskningen.

7704 / i30