Du er her: AU  Medarbejdere Fakulteter  Health Organisation Samarbejde universitet, region og VIA

Samarbejde på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet, Region Midtjylland og VIA Sundhed

Aarhus Universitet, Region Midtjylland og VIA Sundhed arbejder arbejder tæt sammen om forskning, uddannelse og udvikling på sundhedsområdet i Region Midtjylland. 

Samarbejdets organisering

En stærk ledelsesstruktur understøtter fremdriften i samarbejdet mellem universitetet, regionen og VIA Sundhed.

Det øverste ledelsesorgan er Ledelsesforum for Universitet-Regionssamarbejdet (LUR), og herudover koordineres samarbejdet i de to underliggende koordinationsudvalg:

De to koordinationsudvalg er oprettet i 2017. Indtil da bestod samarbejdet af LUR samt Koordinationsudvalget for Hospitaler og Universitet (KHU) og Koordinationsuvalget for Folkesundhedsområdet (KUF). Kommissorier og mødereferater fra disse to udvalg kan ses her

Aarhus Universitet, Region Midtjylland, Via Univrsity College

Links

Kontakt

Maiken Rose Hjortbak, chefkonsulent, Health, Aarhus Universitet

Email: mrhj@au.dk

Telefon:  2033 8576


Katrine Svane Jørgensen, specialkonsulent, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland

Email: katrine.jørgensen@stab.rm.dk

Telefon: 2152 5997


Tina Kleis Madsen, chefkonsulent, VIA Sundhed

Email:  tije@via.dk

Telefon:  8755 2961

7687 / i30