Du er her: AU  Medarbejdere Fakulteter  Health Organisation Samarbejde universitet, region og VIA

Sundt samarbejde

Samarbejde på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland

Aarhus Universitet, Region Midtjylland og VIA Sundhed arbejder arbejder tæt sammen om forskning, uddannelse og udvikling på sundhedsområdet i Region Midtjylland. 

Samarbejdets organisering

En stærk ledelsesstruktur understøtter fremdriften samarebejdet mellem universitetet, regionen og VIA Sundhed.

Det øverste ledelsesorgan er Ledelsesforum for Universitet-Regionssamarbejdet (LUR), og herudover koordineres samarbejdet i de to underliggende koordinationsudvalg:

De to koordinationsudvalg er oprettet i 2017. Indtil da bestod samarbejdet af LUR samt Koordinationsudvalget for Hospitaler og Universitet (KHU) og Koordinationsuvalget for Folkesundhedsområdet (KUF). Kommissorier og mødereferater fra disse to udvalg kan ses her

Aarhus Universitet, Region Midtjylland, Via Univrsity College

Kontakt

Katrine Svane Jørgensen, fuldmægtig, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland

Email: katrine.jørgensen@stab.rm.dk

Telefon: 7841 2047


Tina Hjort Hansen, rådgiver, Health, Aarhus Universitet

Email: thh@au.dk

Telefon: 2022 3512