Fra visionsprocessen

Dokumentation af visionsprocessen

Herunder kan du finde materiale fra fusionsprocessen mellem Institut for Odontologi og SKT.

Beskrivelse af visionsproces

Datoer for aktiviteter

Inspirationsmøde med ledere fra IO og SKT

1. september kl. 10.30 – 12.30

Inspirationsmøde med medarbejdere fra IO og SKT

7. september kl. 8.00 – 10.30

Inspirationsmøde med SKT studerende

7. september kl. 12.00 – 13.30

Inspirationsmøde med IO studerende

9. september kl. 13.00 – 14.30

Inspirationstur til Göteborg

22. september– 23. september

Fællesmøde for alle ansatte IO og SKT (stormøde)

6. oktober kl. 11.00-13.00

Skrive-camp

7. oktober hele dagen

Møder med ledere og medarbejdere og stud. samt et stort fælles møde

2. november kl. 9.00 – 14.00

Ekstraordinært FSU – høring af notat

9. november

LSU møde i SKT – høring af notat

10. november

LSU møde i IO – høring af notat

16. november

Indstilling med notat afsendes til bestyrelsen

Uge 48

Bestyrelsesmøde, ALF deltager under behandling af punktet om visionsproces

3. december

Stormøder

Stormøde d. 2. november:

Stormøde d. 6. oktober:

Video

Billeder fra stormøder:

Stormøde d. 2. november
Stormøde d. 2. november
Stormøde d. 2. november
Stormøde d. 2. november

Interviews med nøglepersoner fra Institutionen för Odontologien ved Göteborg Universitet

10545 / i30