Fusionsproces for et fælles IO og SKT

I efteråret 2015 skal forslaget om fusion af Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) og Institut for Odontologi (IO) beskrives nærmere.

På denne hjemmeside kan du læse om formålet med forslaget og om de initiativer, som løbende bliver taget i relation til processen.

Nyheder om fusionen

Fra visionsprocessen

Fra visionsprocessen

Interviews

Kontaktoplysninger

SKT:

Konst. skoleleder Anne B. Christensen
D: 87 16 82 73, M: 22 17 06 41
E-mail: achristensen@ohcare.au.dk

IO:

Konst. institutleder Eva Karring
D: 87 16 80 85  
E-mail: karring@odontologi.au.dk

Sekretariatsstøtte:

Rådgiver Nete Ramlau-Hansen
D: 20 99 90 59
E-mail: nrh@au.dk

Inspirationsmøde for ledere, medarbejdere og studerende ved SKT og IO.
Ledere, medarbejdere og studerende ved SKT og IO deltager i september i inspirationsmøder som forberedelse til at beskrive en vision for et sammenlagt institut. På møderne har deltagerne fundet styrker, svagheder og muligheder ved en fusion.
9881 / i30