Du er her: AU  Medarbejdere Fakulteter  Health Organisation Nyheder og arrangementer Valg til Institutfora på Health 2018

Valg til Institutfora på Health 2018

Vær særlig opmærksom på følgende frister:

  • Tidsrum for opstilling af kandidater: 3. april – 17. april
  • Afholdelse af valg: 16.-17. maj

Tidsplan

OpgaveDeadlineAnsvarlig
Frist for offentliggørelse af tidspunkt for valg16. februarInstitutter offentliggør valgdato senest den 16. februar.
Offentliggørelse af valglister5. marts Fakultetssekretariatet sender valglister til institutterne. Institutterne offentliggør valglister på hjemmesiden.
Frist for indsigelser mod valglisterne19. marts Institutterne indsamler indsigelser mod valglister. Umiddelbart efter fristens udløb sendes indsigelser til fakultetssekretariatet.
Endelige valglister offentliggøres28. marts

Fakultetssekretariatet sender endelige valglister til institutterne. Institutterne offentliggør listerne på hjemmesiden.
Tidsrum for opstilling af kandidater3. april – 17. april Institutterne opfordrer til opstilling og indsamler opstillingsblanketter.
Offentliggørelse af opstillingslister19. april Institutterne offentliggør opstillingslisterne på hjemmesiden.
Frist for indsigelser mod opstillede kandidater30. april Indsigelser sendes til institutterne, som sørger for opdatering af opstillingslister.
Meddelelse om eventuelt bortfald af valg3. maj  Institutterne meddeler evt. bortfald af valg både på hjemmeside og til fakultetssekretariatet.
Offentliggørelse af endelige opstillingslister3. majInstitutterne offentliggør de endelige opstillingslister og sender opstillingsblanketter til fakultetssekretariatet.
Afholdelse af valg16.-17. majFakultetssekretariatet.
Optælling af valgFakultetssekretariatet foretager optælling og sender resultatet til institutterne umiddelbart efter afholdelse af valget.
Frist for offentliggørelse af valgresultat24. maj Institutterne offentliggør valgresultatet på hjemmesiden og orienterer de valgte.
Frist for klager14. juni Institutterne indsamler eventuelle klager og informerer fakultetssekretariatet, hvis der klages over valget.
Nyvalgte tiltræder1. juli

Find dit instituts valgside

10736 / i30