Du er her: AU  Medarbejdere Fakulteter  Health Organisation Nyheder og arrangementer Valg til Institutfora på Health 2017

Valg til Institutfora på Health 2017

Tidsplan

OpgaveDeadlineAnsvarlig
Frist for offentliggørelse af tidspunkt for valgTidspunkt fastsættes på fakultetsledelsesmøde den 17. januar
Institutter skal offentliggøre valget senest den 17. februar
Institutter offentliggør valgdato senest den 17. februar.
Offentliggørelse af valglisterDen 3. marts Fakultetssekretariatet sender valglister til institutterne. Institutterne offentliggør valglister på hjemmesiden.
Frist for indsigelser mod valglisterneDen 14.marts Institutterne indsamler indsigelser mod valglister. Umiddelbart efter fristens udløb sendes indsigelser til fakultetssekretariatet.
Endelige valglister offentliggøresDen 22. marts

Fakultetssekretariatet sender endelige valglister til institutterne. Institutterne offentliggør listerne på hjemmesiden.
Tidsrum for opstilling af kandidater22. marts – 6. april Institutterne opfordrer til opstilling og indsamler opstillingsblanketter.
Offentliggørelse af opstillingslisterDen 11. april Institutterne offentliggør opstillingslisterne på hjemmesiden.
Frist for indsigelser mod opstillede kandidaterDen 25. april Indsigelser sendes til institutterne, som sørger for opdatering af opstillingslister.
Meddelelse om eventuelt bortfald af valgDen 29. april  Institutterne meddeler evt. bortfald af valg både på hjemmeside og til fakultetssekretariatet.
Offentliggørelse af endelige opstillingslisterDen 29. aprilInstitutterne offentliggør de endelige opstillingslister og sender opstillingsblanketter til fakultetssekretariatet.
Information om valgFakultetssekretariatet sender en mail til institutterne med de praktiske oplysninger, som skal videreformidles til vælgerne. Institutterne informerer vælgerne på mail og/eller på hjemmesiden.
Afholdelse af valgDen 18-19. majFakultetssekretariatet.
Optælling af valgFakultetssekretariatet foretager optælling og sender resultatet til institutterne umiddelbart efter afholdelse af valget.
Frist for offentliggørelse af valgresultatDen 26. maj Institutterne offentliggør valgresultatet på hjemmesiden og orienterer de valgte.
Frist for klagerDen 8. juni Institutterne indsamler eventuelle klager og informerer fakultetssekretariatet, hvis der klages over valget.
Nyvalgte tiltræderDen 1. juli
10736 / i30