Du er her: AU  Medarbejdere Fakulteter  Health Organisation Nyheder og arrangementer Uddannelsesdag på Health

Uddannelsesdag 2016

Formålet med uddannelsesdagen er at præsentere nogle af Healths mange gode initiativer vedrørende udvikling af uddannelse og undervisningsformer – og bidrage til inspiration og erfaringsudveksling.

Dagen indledes med en keynote speech af Dr. Kulasegaram, som forsker i og har stor praktisk erfaring med optagelsesprøver og multiple-mini-interview metoden. Foredraget har speciel interesse for uddannelser, der overvejer at udvide kvote 2-optaget og indføre adgangs- eller studiestartsprøver. 

Tilmelding

Alle er velkomne – også deltagere uden for Health.
Tilmelding senest 5. december 2016. 

 • Begivenheden er afholdt

Tid og sted

Tid: 13. december 2016, kl. 12-16
Sted: AIAS Auditoriet

Program
12.00-12.05VelkomstOle Steen Nielsen, dekan Health
12.05-12.15Introduktion til dagenCharlotte Ringsted, prodekan Health
12.15-13.15Keynote Presentation
The ins and outs of admissions tests and multiple mini interviews 
Dr. Kulamakan Kulasegaram, The Wilson Centre for Research in Health Science Education, University of Toronto, Canada
13.15-13.30Pause


13.30-14.15
Parallel sessioner

Speed oplæg
Sted: Auditoriet

Posters
Sted: Hall'en
 • ”Studenteraktiverende undervisning med e-læring” v/ Henriette Ørsted (undervisningsassistent, IOOS) 

 • ”Prøve(lærings)rummet – studenteraktiverende undervisning set i lyset af idrættens praksis” v/ Malene Kjær (undervisningsassistent, Idræt)

 • ”Kan de studerende selv lave undervisningsmateriale?” v/ Christian Kanstrup Holm (Lektor, Medicin) 
 • ”Dilemmaspillet” v/ Nina Bjerre Andersen (KBU-læge), Simone Gylden Soussi (studerende på Medicin) og Louise Binow Kjær (kursusleder for professionssporet) 
 • ”Team Based Learning” v/ Ellen Hollands Steffensen og Vibeke Pedersen (studerende på Medicin)
 • ”Student Respons System (SRS) – Mentimeter” v/ Mads Ronald Dahl (Specialkonsulent, CESU)
 • ”Student Response Systems” i oftalmologi-undervisning v/Anders Ivarsen (Øjenlæge og klinisk lektor, Øjenafdelingen) 
 • “Casebaseret undervisning med eksempler på teknologiunderstøttelse” v/ Peter Musaeus (Lektor, CESU) og Mads Ronald Dahl (Specialkonsulent, CESU)       
 • ”Curriculumreform af tandlægeuddannelsen: Et oversigtsstudie” v/ Peter Musaeus (Lektor, CESU) og Emilie Leth (videnskabelig assistant, CESU)
 • “Video-based Teaching Formats - Exploring the impact on patient-centeredness in medical students” v/ Kamilla Pedersen (Ph.D. studerende, CESU)
 • ”Diskussionsforum – faglig debat via Blackboard” v/ Rasmus Bysted Møller (Adjunkt på Sektion for Idræt) 
 • ”Studenteraktiverende undervisning fra de studerendes perspektiv” v/ Thomas Munch, Stefan Runge Rau & Anna Helleberg (studerende på Idræt)
 • ”Studenteraktiverende indsatser for folkesundhed” v/ Amanda Sandbæk og Christian Hoe (studerende og medlemmer af studienævnet på Folkesundhed)
 • ”En peer feedback øvelse i epidemiologi” v/ Christina Catherine Dahm (Associate Professor og uddannelsesleder for Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse). 
 • ”Anvendelse af Blackboards dagbogsfunktion i Tandplejeruddannelsens eksterne praktik” v/ Ulla Bæk Lindtoft (Tandlæge og sektorleder på Tandplejeruddannelse, IOOS)
 • ”Undervisningsklinikassistent på IOOS” v/ Birgitte Reggelsen (Klinikassistent, IOOS), Susie Holbech (oversygeplejerske, IOOS) og Helle Hornhaver (efteruddannelseskoordinator)
14.15-14.45Eftermiddagskaffe
14.45-15.45
 • ”Mads og monopolet” - alternativ vejledningsaktivitet på bachelorforløbet v/ Birgitte Ahrensburg (underviser i det humanistiske fagområde, Tandplejeruddannelsen, IOOS)


 • "Senior Pædagogikum i EDU-it. Fra kursus til anvendelse i undervisningen" v/ Sanne Angel (Lektor, Sektion for Sygepleje) 

 • Oplæg v/ Mette Vinther Skriver (Postdoc, Sektion for sundhedsfremme og sundhedsvæsen) 
15.45-16.00AfrundingCharlotte Ringsted, prodekan Health
11365 / i30