Du er her: AU  Medarbejdere Fakulteter  Health Organisation Nyheder og arrangementer Uddannelsesdag på Health

Uddannelsesdag 2017

Formålet med uddannelsesdagen er at præsentere nogle af Healths mange gode initiativer vedrørende udvikling af uddannelse og undervisningsformer – og bidrage til inspiration og erfaringsudveksling.

Det foreløbige program ser ud som følger:

Program
12.30-12.35

Velkomst (auditoriet)

v. Lars Bo Nielsen, Dekan, Health
12.35-12.45

Introduktion til dagen (auditoriet)

v. Charlotte Ringsted, prodekan, Health 

12.45-13.45

Keynote Presentation (auditoriet)

From Orchestras to operating rooms: professional culture and its influence on learning 

v. Chris Watling, Centre for Education Research and Innovation, University of Western Ontario, Canada 

13.45-14.00

Kort Pause
14.00-15.10

Speed oplæg (auditoriet)

 1. Introseminar-dag: refleksion over undersøgelses-metoder med udgangspunkt i videocase
  v. lektor Kirsten Frederiksen og lektor Christina Dahm

 2. InterTværs: at styrke studerendes kompetencer inden for tværsektorielt samarbejde og kommunikation 
  v. Lotte Andersen, master i sundhedspædagogik

 3. iNHEALTH: en studenterorganisation der forener erhvervsliv med folkesundhedsvidenskab gennem bl.a. case competitions
  v. studerende Christian Hoe

 4. Kritisk refleksion over brugen af video til out-of-class learning
  v. Post Doc Rasmus Østergaard Nielsen  

 5. Systematisk feedback i forbindelse med klinisk undervisning
  v. studieleder Eva Karring

 6. Bachelorprojekter - erfaring med vejledning og feedback
  v. lektor Tove Christensen

 7. Omlægning af dermatologi-undervisning ved hjælp af videoer
  v. lektor Kristian Arvesen
15.10-16.00  

Poster session (Hall'en)

 1. Porteføljer og feedback i undervisningen
  v. Adjunkt Lisa Østergaard, sundhedsvidenskab

 2. At træne de studerende i at formidle og omsætte det faglige stof via udformning af artikler og debatindlæg
  v. lektor Bente Martinsen og lektor Pia Dreyer, sundhedsvidenskab

 3. iNHealth: en studenterorganisation der forener erhvervsliv med folkesundhedsvidenskab gennem bl.a. case competitions
  v. studerende Christian Hoe, folkesundhedsvidenskab

 4. Fagligt Udvalg: at skabe et inkluderende studiemiljø gennem både faglige og sociale arrangementer
  v. studerende Rikke Bartholomæussen og Eeva-Liisa Johansen, folkesundhedsvidenskab

 5. Which ethical problems are out there? - a study of medicin students' reflective writing about ethical dilemmas in the clinic
  v. Adjunkt Lise Gormsen, medicin

 6. Forandrings- og procesledelse for læger: at udvikle refleksive praktikere
  v. Ph.d. Marie Storkholm, medicin

 7. Portfolio som prøveform: motivation og læringsprøver undervejs
  v. Adjunkt Malene Kjær, idræt

 8. Erhvervsrettede projektforløb og kobling til academia: kursusstruktur og indhold samt metodiske og teoretiske tilgange
  v. studielektor Kristian Raun Thomsen, idræt

 9. Positioning health professional identity: on-campus training and work-based learning
  v. Mette Krogh Christensen, CESU

 10. Præsentation af InTeL - 100% Online Course
  v. Jens Laurs Kærsgaard og Mads Ronald Dahl, CESU

 11. Ambulant fokus - optimal udnyttelse af undervisningspotentiale
  v. Emil Jensen, specialkonsulent ved Institut for Klinisk Medicin 

Tilmelding

Alle er velkomne – også deltagere uden for Health.
Tilmelding senest 4. december 2017 (af hensyn til forplejning)

Tid og sted

Tid: 13. december 2017, kl. 12.30-16.00
Sted: AIAS Auditoriet

11365 / i30